Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Wykonanie dokumentacji projektowej

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Południe”, 44-253 Rybnik, Os.Południe 37, tel. 728 359 450-454 zaprasza do złożenia oferty na wykonanie dokumentacji projektowej dla budynków przy ul. Jastrzębskiej 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 15, 17 oraz ul. Węglowej 1, 2, 4 w Rybniku zgodnej z wymaganiami do konkursu POIS 1.7.1 i NFOSiGW.

Termin składania ofert do: 04.03.2020r.

W wyniku zapytania o cenę na wykonanie dokumentacji projektowej dla budynków przy ul. Jastrzębskiej 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 15, 17 oraz ul. Węglowej 1, 2, 4 w Rybniku wygrała firma: Studio Architektury Bober Waldemar Bober z Radlina.

Wykonanie tablic informacyjnych i pamiątkowych

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Południe”, 44-253 Rybnik, Os.Południe 37, tel. 728 359 450-454 zaprasza do złożenia oferty na wykonanie 4szt. tablic informacyjnych i pamiątkowych o wymiarach 80x120cm zgodnie z załączonymi wytycznymi – Obowiązki informacyjne beneficjenta o następującej treści:

Cel projektu: Poprawa efektywności energetycznej budynków mieszkalnych poprzez głęboką, kompleksową modernizację energetyczną obiektu oraz inwestycja w zaawansowanej system zarządzania węzłami c.o.

Beneficjent: Spółdzielnia Mieszkaniowa „Południe”

Tytuł: Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Jastrzębskiej i Patriotów w Rybniku

Termin wykonania tablic do 20.04.2020r.

Termin składania ofert do 31.03.2020r.

W wyniku zapytania o cenę na wykonanie tablic informacyjnych i pamiątkowych o wymiarach 80cmx120cm dotyczących termomodernizacji budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Jastrzębskiej i Patriotów w Rybniku wygrała firma Elmo Maciej Dżugan z Rybnika.

Bieżąca obsługa i usuwanie awarii w zasobach i obiektach zarządzanych przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Południe” w Rybniku w branżach: a).instalacyjnej, sanitarnej (wod.-kan.), b).budowlanej. – przetarg nieograniczony

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Południe”
Tel. 728 359 450-454
44-253 Rybnik, Os. Południe 37

ogłasza
przetarg nieograniczony na:
Bieżąca obsługa i usuwanie awarii w zasobach i obiektach zarządzanych przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Południe” w Rybniku w branżach:
a).instalacyjnej, sanitarnej (wod.-kan.),
b).budowlanej.

Termin realizacji zamówienia: od dnia zawarcia Umowy do 31.12.2020r. z możliwością przedłużenia stosownym aneksem do umowy na kolejny rok.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia jest do pobrania w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” lub ze strony internetowej Spółdzielni www.smp.rybnik.pl

Wadium należy wpłacić przed upływem terminu składania ofert w wysokości określonej w SIWZ.

Termin składania ofert upływa dnia 05.02.2020r. do godziny 8:45.

Miejsce składania ofert: „Spółdzielnia Mieszkaniowa „Południe” Dział eksploatacyjno-techniczny, Os.Południe 37, 44-253 Rybnik

Otwarcie ofert dnia 05.02.2020r. o godz.9:00 w siedzibie Zamawiającego, w salce konferencyjnej.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Przetarg na: „Bieżącą obsługę i usuwanie awarii w zasobach i obiektach zarządzanych przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Południe” w Rybniku w podziale na zadania” (zadanie 1) wygrała Firma Handlowo-Usługowa „KACZYŃSKI” Andrzej Kaczyński z Rybnika.