Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Wspólnota Pod Lasem Jastrzębska 19

Wspólnota powstała po wyodrębnieniu się pierwszego lokalu mieszkalnego na mocy ustawy o własności lokali z 24 czerwca 1994 roku, która weszła w życie od 01 stycznia 1995 r. i rozpoczęła samodzielny byt w marcu 2002 r.

Wspólnota zlokalizowana jest w Rybniku przy ul. Jastrzębskiej 19 mająca swoją siedzibę pod adresem ul. Jastrzębska 19/13 (adres pierwszego wyodrębnionego lokalu mieszkalnego).

Wspólnota Mieszkaniowa Budynku Jastrzębska 19 „Pod Lasem” w Rybniku posiada 22 lokale i jest tak zwaną dużą wspólnotą mieszkaniową (posiadającą więcej niż 7 lokali), która działa na podstawie ustawy o własności lokali np. do podjęcia przez zarząd czynności przekraczającej zakres zwykłego zarządu potrzebna jest uchwała właścicieli lokali, wyrażająca zgodę na dokonanie tej czynności oraz udzielająca zarządowi pełnomocnictwa do zawierania umów stanowiących czynności przekraczające zakres zwykłego zarządu w formie prawem przewidzianej (uchwały zapadają większością głosów właścicieli lokali, liczoną według wielkości udziałów, chyba że w umowie lub w uchwale podjętej w tym trybie postanowiono, że w określonej sprawie na każdego właściciela przypada jeden głos).

Wspólnotę reprezentuje trzyosobowy Zarząd Wspólnoty, w którego skład wchodzą:

1. Andrzej Śliwiński

2. Krystian Grzegorczyk

3. Katarzyna Szymura

Wspólnotą zarządza Spółdzielnia Mieszkaniowa „Południe”, mająca swoją siedzibę w Rybniku, Osiedle Południe 37, zgodnie z zawartą umową o zarządzanie z dnia 01.07.2002 r. wraz z późniejszymi aneksami.

Administrator / opiekun wspólnoty ze strony SMP: Marian Werner, tel. 728 359 453, mail: mwerner@smp.rybnik.pl

Firmy świadczące usługi w razie awarii:

1. Awarie instalacji elektrycznej i antenowej:

F.H.U. „WASPOL”

Tel.: 728 359 458

2. Awarie instalacji centralnego ogrzewania i gazu:

KOPLEX-REM Firma Produkcyjno-Handlowo-Usługowa Jerzy Pabich

Tel.: 503 155 807

3. Awarie instalacji wodno-kanalizacyjnej:

Firma Handlowo-Usługowa „Kaczyński” Andrzej Kaczyński 

Tel.: 728 359 456

4. Awarie sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na zewnątrz budynku:

„Hydroinstal” Sp. z o.o.

Tel.: (32) 425 30 02, 603 277 198

Inwestycje w trakcie realizacji:

1. Budowa systemu wentylacji mechanicznej w części mieszkalnej budynku.

2. Wykonanie izolacji przeciwilgociowej ścian fundamentowych i piwnic wraz z wykonaniem opaski z kostki brukowej wokół budynku i wymianą stolarki okiennej w piwnicach.

3. Wymiana zadaszenia nad wejściem na daszek z szkła hartowanego.

Inwestycje zrealizowane:

1. Remont pokrycia dachowego wraz z termomodernizacją połaci dachu i wymianą stolarki okiennej na poddaszu.

2. Naprawa ubytków, odglonienie i malowanie elewacji szczytowej.

3. Modernizacja systemu centralnego ogrzewania – wymiana centralnego zbiornika wyrównawczego na strychu.