Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Informacja Administratora danych osobowych w zakresie realizacji projektu pn,: „Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Jastrzębskiej, Patriotów, Orzepowickiej i Węglowej w Rybniku” POIS.01.07.01-00-0025/19 w ramach działania POIS.01.07.00 – kompleksowa likwidacji niskiej emisji na terenie województwa śląskiego oś priorytetowa POIS.01.00.00 – Zmniejszenie emisyjności gospodarki Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020