Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Zarządzanie Nieruchomościami Wspólnot Mieszkaniowych to praca z ludźmi i dla ludzi, to umiejętność słuchania i wychodzenia naprzeciw ich potrzebom…

Oferta Współpracy dla Wspólnot Mieszkaniowych

W związku z dynamicznym rozwojem usługi zarządzania nieruchomościami oraz przeprowadzonym procesem cyfryzacji, Spółdzielnia Mieszkaniowa „POŁUDNIE” zaprasza do współpracy Wspólnoty Mieszkaniowe z Rybnika i okolic.

Co nas wyróżnia i co możemy zaoferować?

Posiadamy wiedzę, doświadczenie oraz najnowocześniejsze narzędzia pracy do kompleksowej obsługi nieruchomości naszych Klientów powierzonych w zarząd.

W ramach kompleksowej obsługi oferujemy m.in.:

FINANSOWO

 1. Profesjonalną obsługę księgowo finansową w oparciu o indywidualny rachunek bankowy Wspólnoty.
 2. Pracujemy na najnowocześniejszym systemie finansowo-księgowym firmy SOFTHARD umożliwiającym śledzenie przez internet swoich płatności oraz rozliczeń wobec Wspólnoty Mieszkaniowej.
 3. Zapewniamy każdemu właścicielowi jawność dokumentacji finansowej.
 4. Zawieramy w imieniu Wspólnoty umowy na dostawy mediów, negocjujemy stawki oraz sprawujemy nadzór nad ich prawidłową realizacją.
 5. Opracowujemy i realizujemy zatwierdzone przez Wspólnotę roczne plany gospodarcze, statuty, uchwały, regulaminy oraz inne niezbędne do funkcjonowania wspólnoty akty prawne.
 6. Kontrolujemy stan zadłużenia oraz zlecamy windykację należności dotyczących nieruchomości.

TECHNICZNIE

 1. Sprawujemy bieżącą obsługę techniczną nieruchomości przez wyspecjalizowane firmy zewnętrzne, szczególnie w zakresie: budowlanym, hydraulicznym, elektrycznym, ślusarskim.
 2. Sprawujemy nadzór nad utrzymaniem w należytym stanie, porządku i czystości pomieszczeń wspólnych nieruchomości oraz terenów zewnętrznych wraz z pielęgnacją zieleni.
 3. Wykonujemy okresowe kontrole techniczne nieruchomości zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego, które potwierdzamy wpisami do książki obiektu budowlanego.
 4. Reprezentujemy Wspólnotę przed organami administracji samorządowej oraz nadzoru budowlanego w sprawach związanych z utrzymaniem właściwego stanu technicznego budynku.
 5. Organizujemy przetargi na roboty budowlane, konkursy ofert (zgodnie z regulaminem SMP), weryfikujemy oferentów, negocjujemy ceny, tworzymy umowy na roboty budowlane.
 6. Przygotowujemy inwestycje wraz z uzyskaniem wszelkiej niezbędnej dokumentacji w tym: kosztorysów inwestorskich, audytów, pozwoleń na budowę oraz nadzorujemy jej prawidłową realizację.
 7. Aktywnie monitorujemy, a w razie możliwości organizujemy pozyskanie dofinansowania ze  środków zewnętrznych, w tym UE, WFOŚiGW, NFOŚiGW, BGK (w formie dotacji lub pożyczek) na realizację celów inwestycyjnych.

Do tej pory udało nam się pozyskać dla obsługiwanych obiektów, środki pomocowe na system do zarządzania nieruchomościami wspólnot, system do zarządzania energią cieplną w budynku.

Wynagrodzenie zarządcy jest zależne od rodzaju nieruchomości oraz zakresu obsługi. Proponujemy bardzo korzystne warunki współpracy. Zapraszamy do kontaktu!

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 728 359 435 lub  728 359 450, oraz w siedzibie Spółdzielni, po uprzednim kontakcie telefonicznym lub mailowym pod adresem smp@smp.rybnik.pl

Naszym obecnym Klientom, dziękujemy za obdarzenie nas swoim zaufaniem i powierzeniem nam w zarząd swoich nieruchomości. To dzięki Wam stale się rozwijamy i dążymy do doskonałości.

Licząc na owocną współpracę w przyszłości pozostajemy,

Z wyrazami szacunku

Spółdzielnia Mieszkaniowa “POŁUDNIE”