Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

HISTORIA SPÓŁDZIELNI

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Południe” powstała z zasobów mieszkaniowych KWK „Jankowice”. Zebranie założycielskie odbyło się w dniu 04.08. 1995 roku. W zebraniu udział wzięli pełnomocnicy założycieli tj.: Rybnickiej Spółki Węglowej S.A., Zarządu Zakładowego ZZG w Polsce, Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność”, Zarządu ZZ  „Rybnik 90”, Spółki z o.o. „Ład” i „Budwex” S.A.

Pełnomocnicy założycieli uchwalili Statut Spółdzielni oraz dokonali wyborów Rady Nadzorczej i Zarządu Spółdzielni.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Południe” została wpisana do rejestru spółdzielni pod numerem Rs 1429 na mocy postanowienia Sądu Rejonowego w Katowicach Wydział VIII Gospodarczo – Rejestrowy z dnia 27.12.1995r.

Później w wyniku zmiany przepisów rejestrowych i powstania Krajowego Rejestru Sądowego Spółdzielnia miała obowiązek przerejestrowania się.

Zostało to dokonane postanowieniem Sądu Rejonowego w Gliwicach X Wydział Gospodarczy KRS, który w dniu 11 czerwca 2002 roku wpisał Spółdzielnię do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestr Przedsiębiorców pod numerem KRS  0000117149.