Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

RPSL.03.02.00-24-04GA/20-002

Poszerzenie działalności Spółdzielni poprzez wdrożenie innowacyjnych usług niszczenia dokumentów w klasie bezpieczeństwa P7, jak również dostosowanie działalności Spółdzielni do nowych warunków otoczenia rynkowego wraz z zabezpieczeniem przed powtórzeniem sytuacji w przyszłości.”


RPSL.03.03.00-24-04B5/18-00

„Wdrożenie kompleksowych rozwiązań ICT w celu zasadniczej zmiany procesu świadczenia usług przez spółdzielnię mieszkaniową w Rybniku.”


POIS/1.7.1/5/2020

„Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Jastrzębskiej i Os. Południe w Rybniku.”

Informacja Administratora Danych Osobowych – Projekt POIS/1.7.1/5/2020


POIS/1.7.1/4/2019

„Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Jastrzębskiej, Patriotów, Orzepowickiej i Węglowej w Rybniku.”

Zakończenie realizacji Projektu

Zwiększenie zakresu rzeczowego – ul. Orzepowicka i Węglowa

Informacja Administratora Danych Osobowych – Projekt POIS/1.7.1/4/2019