Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

POLITYKA PRYWATNOŚCI:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 -2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO – informujemy, że niniejszy dokument reguluje zasady przetwarzania Państwa danych osobowych wykorzystywania plików cookies w związku z korzystaniem z naszej strony internetowej i kontaktami e-mailowymi lub telefonicznie. 

Polityka prywatności

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Południe” (zwana dalej Spółdzielnią) szanuje prywatność użytkowników korzystających z tej strony. Wiemy, jak ważne są dla Ciebie bezpieczeństwo i ochrona prywatności. Dla nas mają równie wielkie znaczenie i dlatego dbamy o to, by zapewnić ich odpowiedni poziom. Zależy nam, aby każdy użytkownik dokładnie wiedział jakie dane pozyskujemy i jak może chronić swoją prywatność. Aby dowiedzieć się więcej na temat ochrony danych użytkowników, prosimy o zapoznanie się z informacjami dotyczącymi naszej polityki prywatności.

Akceptacja zasad polityki prywatności

Korzystając z serwisów Spółdzielni akceptujesz zasady polityki prywatności.

Administrator danych osobowych

Administratorem danych jest Spółdzielnia Mieszkaniowa z siedzibą w Rybniku. Wszelkie dane są gromadzone przy zastosowaniu odpowiednich środków ochrony poufności, integralności i bezpieczeństwa informacji.

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Został powołany Inspektor Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo skontaktować pod adresem e-mail: smpoludnie.iod@kpgsulkowski.pl; tel. 784-024-233;

Cele i podstawy przetwarzania

Dane przetwarzane są w następujących celach:

 1. odpowiedź zwrotna na otrzymane zapytanie w związku z wypełnieniem formularza kontaktowego – podstawa prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda wynikająca z zainicjowania z nami kontaktu (art. 6 ust. 1 pkt. a RODO);
 2. archiwizacja korespondencji przychodzącej i wychodzącej na wypadek potrzeby wykazania jej przebiegu, co jest naszym p[rawnie uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 lit. f RODOD)
 3. jeżeli kontakt doprowadzi do nawiązania współpracy, dane będą przetwarzane  m. in. w celu wykonania zawartej umowy (art. 6 ust. 1 pkt. b RODO) oraz na podstawie obowiązujących przepisów (art. 6 ust. 1 pkt. c RODO)

Zakres zbieranych danych

Zbierane dane służą do zapewnienia określonych usług naszym użytkownikom oraz do celów administracyjnych i statystycznych. Podczas Twojej wizyty nasze serwery automatycznie zapisują tzw. logi systemowe – anonimowe informacje takie jak czas twojej wizyty, adres ip, adres url, przeglądarka, itp. Zebrane logi przechowywane są przez czas nieokreślony jako materiał pomocniczy służący do administrowania serwisem. Informacje w nich zawarte nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem oraz siecią komputerową Spółdzielni lub podmiotom przetwarzającym, z którymi została zawarta umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych zgodnie z art. 28 RODO.

Twoje prawa

RODO przyznaje Ci następujące uprawnienia związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych:

 1. prawo dostępu do danych osobowych,
 2. prawo do sprostowania danych osobowych,
 3. prawo do usunięcia danych osobowych,
 4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 5. prawo do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych,
 6. prawo do przenoszenia danych,
 7. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 8. prawo do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli takową zgodę wyraziłeś.

Zasady związane z realizacją wskazanych uprawnień zostały opisane szczegółowo w art. 16 – 21 RODO. Zachęcamy do zapoznania się z tymi przepisami. Ze swojej strony uważamy za potrzebne wyjaśnić Ci, że wskazane powyżej uprawnienia nie są bezwzględne i nie będą przysługiwać Ci w stosunku do wszystkich czynności przetwarzania Twoich danych osobowych. Dla Twojej wygody dołożyliśmy starań, by w ramach opisu poszczególnych operacji przetwarzania danych osobowych wskazać na przysługujące Ci w ramach tych operacji uprawnienia.

Podkreślamy, że jedno z uprawnień wskazanych powyżej przysługuje Ci zawsze – jeżeli uznasz, że przy przetwarzaniu Twoich danych osobowych dopuściliśmy się naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych, masz możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Zawsze możesz również zwrócić się do nas z żądaniem udostępnienia Ci informacji o tym, jakie dane na Twój temat posiadamy oraz w jakich celach je przetwarzamy. Wystarczy, że wyślesz wiadomość na adres: smpoludnie.iod@kpgsulkowski.pl; tel. 784-024-233;

Wiadomości e-mail

Gdy kontaktujesz się z nami za pomocą formularza kontaktowego, telefonu, poczty e-mail, itp. przekazujesz nam swoje dane osobowe, np. imię, nazwisko, adres e-mail, itp. Dane te służą wyłącznie do celów kontaktowych . w szczególności sporządzeniu odpowiedzi na zadane pytanie.

Pliki cookies

Wykorzystujemy również tzw. „ciasteczka” (cookies) – to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez nasz serwer do urządzenia użytkownika, identyfikują one Twoją przeglądarkę oraz usprawniają działanie serwisu. Ciasteczka nie zawierają żadnych danych osobowych.

Używamy ciasteczek, aby: 

 • ułatwić użytkownikom korzystanie z witryny – pliki cookies rozpoznają urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlają stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,
 • tworzyć anonimowe statystyki serwisu – dzięki temu lepiej poznajemy oczekiwania naszych użytkowników i rozwijamy serwis tak, aby ułatwić dotarcie do najczęściej poszukiwanych informacji.

Przeglądarki internetowe zwykle domyślnie dopuszczają przechowywanie plików cookies na urządzeniu użytkownika. Jednak użytkownik może samodzielnie w ustawieniach przeglądarki zarządzać „ciasteczkami”, np. wybierając w przeglądarce opcję odrzucania ciasteczek. Blokując je, możemy spowodować, że niektóre funkcje serwisu nie będą działać poprawnie.

Bezpieczeństwo danych osobowych

Aby skutecznie chronić zbierane dane zabezpieczamy je przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich oraz kontrolujemy nasze metody gromadzenia, przechowywania i przetwarzania informacji. Dostępu do danych udzielamy jedynie tym pracownikom i podmiotom, które muszą mieć do nich dostęp, aby je przetwarzać wyłącznie w celach opisanych w polityce prywatności.

Serwisy Spółdzielni mogą zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Nie możemy ponosić odpowiedzialności za zasady zachowania polityki prywatności obowiązujące na innych stronach, Dlatego też zachęcamy po przejściu na inną stronę do zapoznania się z obowiązującymi tam zasadami polityki prywatności.

Zmiany w polityce prywatności

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. W przypadku zmian w naszej polityce prywatności zostanie ona niezwłocznie uaktualniona. Każdego odwiedzającego stronę Spółdzielni obowiązuje aktualna Polityka Prywatności.

Aktualizacja dnia 01.07.2022 r.