Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Zapytanie o cenę na dostawę i montaż elektronicznych podzielników kosztów centralnego ogrzewania E-ITN 30 wraz z prowadzeniem indywidualnego rozliczania kosztów energii cieplnej w budynku handlowo-usługowym przy Os. Południe 37w Rybniku na podstawie przeprowadzonej inwentaryzacji grzejników.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Południe”

tel. 728 359 450-454

Os. Południe 37

 44-253 Rybnik

Zaprasza do złożenia ofert w ramach zapytania o cenę na dostawę i montaż elektronicznych podzielników kosztów centralnego ogrzewania E-ITN 30 wraz z prowadzeniem indywidualnego rozliczania kosztów energii cieplnej w budynku handlowo-usługowym przy Os. Południe 37 w Rybniku na podstawie przeprowadzonej inwentaryzacji grzejników.

Termin realizacji zadania: do 30.09.2024r.

Przed wyceną wskazana wizja budynku.

Oferty należy składać w terminie do dnia 24.06.2024r. w Punkcie Obsługi Mieszkańca Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” w Rybniku, pocztą tradycyjną (liczy się data wpływu) lub elektronicznie wysyłając na adres: kfros@smp.rybnik.pl

„Wykonanie przyłącza do sieci ciepłowniczej dla budynków mieszkalnych przy Os. Południe 46-50 (jeden punkt), Os. Południe 40-45 (dwa punkty) oraz wykonanie przyłącza do sieci ciepłowniczej dla budynku handlowo-usługowego Os. Południe 39″

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Południe”

Tel. 728 359 450-454

44-253 Rybnik, Os. Południe 37

ogłasza

przetarg nieograniczony na:

Wykonanie przyłącza do sieci ciepłowniczej dla budynków mieszkalnych przy Os. Południe 46-50 (jeden punkt), Os. Południe 40-45 (dwa punkty) oraz wykonanie przyłącza do sieci ciepłowniczej dla budynku handlowo-usługowego Os. Południe 39”

Termin realizacji zamówienia: Zamawiający wymaga, aby przedmiot umowy został ukończony do dnia 31 grudnia 2024r.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia jest do pobrania w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” lub ze strony internetowej Spółdzielni www.smp.rybnik.pl

Wadium należy wpłacić przed upływem terminu składania ofert w wysokości określonej w SIWZ.

Termin składania ofert upływa dnia 10.05.2024r. do godziny 8:00.

Miejsce składania ofert: wg zapisów Specyfikacji.

Otwarcie ofert dnia 10.05.2024r. o godz.9:00 w siedzibie Zamawiającego.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.


SIWZ – Wykonanie przyłącza do sieci ciepłowniczej


Składanie ofert na przetarg pn. „Wykonanie przyłącza do sieci ciepłowniczej dla budynków mieszkalnych przy Os.Południe 46-50 (jeden punkt), Os.Południe 40-45 (dwa punkty) oraz wykonanie przyłącza do sieci ciepłowniczej dla budynku handlowo-usługowego Os.Południe 39 w Rybniku”” ulega przedłużeniu do 15.05.2024r. do godz. 9:00

SIWZ – Wykonanie przyłącza do sieci ciepłowniczej – aktualizacja


Przetarg na: „Wykonanie przyłącza do sieci ciepłowniczej dla budynków mieszkalnych przy Os. Południe 46-50 (jeden punkt), Os. Południe 40-45 (dwa punkty) oraz wykonanie przyłącza do sieci ciepłowniczej  dla budynku handlowo-usługowego Osiedle Południe 39” wygrała firma NOVA Sp. z o.o.  z Rybnika.

Przetarg nieograniczony ustny – lokal mieszkalny – 11.04.2024r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Południe” 

z siedzibą w Rybniku, Os. Południe 37

ogłasza 

Przetarg nieograniczony ustny na  ustanowienie i przeniesienie 

odrębnej własności  lokalu  mieszkalnego typu M2 położonego w Rybniku, 

Os. Południe 37b/23a

o powierzchni użytkowej 30,00 m2 (IV piętro)

cena wywoławcza – 99.900,00 zł, wadium – 10.000,00 zł.


Koszt zawarcia umowy notarialnej, opłat sądowych, opłaty za sporządzenie operatu szacunkowego 

za lokal w wysokości 738,00 zł ponosi nabywca. 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium na rachunek bankowy 

Spółdzielni do 10.04.2024r.

nr 93 8470 0001 2001 0039 7054 0001. 

Wadium uznaje się za wpłacone z chwilą uznania środków na rachunku bankowym Spółdzielni. Postąpienie w trakcie licytacji będzie następowało o 500 zł.

Przetarg odbędzie się 11.04.2024r. w siedzibie Spółdzielni o godz. 11:00. 

Wymagany dowód tożsamości, potwierdzenie wpłaty wadium. 

Dodatkowe informacje pod nr tel. 728 359 431-3. 

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

„Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Jastrzębskiej 19 w Rybniku”

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Południe”,

Tel. 728 359 450-454

44-253 Rybnik, Os. Południe 37,

ogłasza

przetarg nieograniczony na:

„Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Jastrzębskiej 19 w Rybniku”

Termin realizacji zamówienia: Zamawiający wymaga, aby przedmiot umowy został ukończony do dnia 30 września 2024r.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia jest do pobrania w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” lub ze strony internetowej Spółdzielni www.smp.rybnik.pl

Wadium należy wpłacić przed upływem terminu składania ofert w wysokości określonej w SIWZ.

Termin składania ofert upływa dnia 28.02.2024r. do godziny 8:00.

Miejsce składania ofert: wg zapisów Specyfikacji.

Otwarcie ofert dnia 28.02.2024r.  o godz.10:00 w siedzibie Zamawiającego.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.


Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – ul. Jastrzębska 19


SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „POŁUDNIE” INFORMUJE, ŻE PRZETARG NA: „Termomodernizację budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Jastrzębskiej 19 w Rybniku” ZOSTAŁ ODWOŁANY!

Przetarg nieograniczony ustny – lokale mieszkalne – 08.02.2024r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Południe” z siedzibą w Rybniku, Os. Południe 37

ogłasza przetarg nieograniczony ustny na:  

  1. ustanowienie i przeniesienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego typu M2 – Rybnik Os. Południe 37b/23a, pow. użytk. 30 m2  (IV piętro),  cena wywoławcza – 111.000,00 zł, wadium – 11.000,00 zł 
  2. ustalenie pierwszeństwa zawarcia umowy przedwstępnej na adaptację pomieszczenia położonego w Rybniku Os. Południe 54 (parter), na dwa mieszkania o powierzchni 55,56 m2 i 51,28 m2 na podstawie pozwolenia na budowę, którym dysponuje Spółdzielnia, cena wywoławcza – 159.000,00 zł, wadium – 16.000,00 zł. Po dokonaniu adaptacji zostanie zawarta umowa o ustanowienie i przeniesienie odrębnej własności nowopowstałych lokali.

 

Koszt zawarcia umowy notarialnej, opłat sądowych, opłaty za sporządzenie operatu szacunkowego w wysokości 738,00 zł za każde mieszkanie ponoszą wygrywający przetarg. 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium do 07.02.2024r. na rachunek bankowy Spółdzielni nr 93 8470 0001 2001 0039 7054 0001.

Wadium uznaje się za wpłacone z chwilą uznania środków na rachunku bankowym Spółdzielni. Postąpienie w trakcie licytacji będzie następowało o 500 zł.

Przetarg odbędzie się 08.02.2024r. w siedzibie Spółdzielni o godz. 11. 

Wymagany dowód tożsamości, potwierdzenie wpłaty wadium. Dodatkowe informacje pod nr tel. 728 359 431-3. 

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Przetarg nieograniczony ustny – lokale mieszkalne – 28.12.2023r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Południe” z siedzibą w Rybniku, Os. Południe 37

ogłasza 


Przetarg nieograniczony ustny na ustanowienie i przeniesienie odrębnej własności lokalu    mieszkalnego typu M2 Rybnik Os. Południe 37b/23a, pow. użytk. 30 m2  (IV piętro),   cena wywoławcza – 111.000,00 zł, wadium – 11.000,00 zł Koszt zawarcia umowy notarialnej, opłat sądowych, opłaty za sporządzenie operatu szacunkowego w wysokości 738,00 zł   ponosi nabywca. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium do 27.12.2023r. na rachunek bankowy Spółdzielni nr 93 8470 0001 2001 0039 7054 0001. Wadium uznaje się za wpłacone z chwilą uznania środków na rachunku bankowym Spółdzielni. Postąpienie w trakcie licytacji będzie następowało o 500 zł.Przetarg odbędzie się 28.12.2023r. w siedzibie Spółdzielni o godz. 11:00


Wymagany dowód tożsamości, potwierdzenie wpłaty wadium. Dodatkowe informacje pod nr tel. 728 359 431-3. 
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

 

„Termomodernizacja budynku usługowo-handlowego na Os. Południe 48C w Rybniku”

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Południe”,

Tel. 728 359 450-454

44-253 Rybnik, Os. Południe 37,

ogłasza

przetarg nieograniczony na:

„Termomodernizacja budynku usługowo-handlowego na Os. Południe 48C w Rybniku”

Termin realizacji zamówienia: Zamawiający wymaga, aby przedmiot umowy został ukończony do dnia 30 września 2024r.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia jest do pobrania w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” lub ze strony internetowej Spółdzielni www.smp.rybnik.pl

Wadium należy wpłacić przed upływem terminu składania ofert w wysokości określonej w SIWZ.

Termin składania ofert upływa dnia 08.11.2023r. do godziny 8:00.

Miejsce składania ofert: wg zapisów Specyfikacji.

Otwarcie ofert dnia 08.11.2023r.  o godz.9:30 w siedzibie Zamawiającego.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.


Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – Os. Południe 48C


Pytania – odpowiedzi


Przetarg na: „Termomodernizacja budynku usługowo-handlowego na Osiedle Południe 48c w Rybniku” wygrała firma IZODOM Sp. z o.o. Sp.k. z Nawojowa.

Zapytanie o cenę na wymianę zaworów podpionowych na instalacji cyrkulacji (DANFOSS MTCV 15, DANFOS MTCV 20) w budynkach: Os. Południe 1-5, 6-8, 9-13, 21-23, 24-27, 28-29, 37abc, 40-45, 46-50, 51-60 oraz ul. Patriotów 32-50 w Rybniku.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Południe”

tel. 728 359 450-454

Os. Południe 37

 44-253 Rybnik

zaprasza do złożenia oferty w ramach zapytania o cenę na wymianę zaworów podpionowych na instalacji cyrkulacji (DANFOSS MTCV 15, DANFOS MTCV 20) w budynkach: Os. Południe 1-5, 6-8, 9-13, 21-23, 24-27, 28-29, 37abc, 40-45, 46-50, 51-60 oraz ul. Patriotów 32-50 w Rybniku.

Prosimy o podanie oferty cenowej na wymianę jednego kompletu zaworu (materiał i robocizna).

Termin realizacji – do uzgodnienia.

Przed wyceną wskazana wizja budynków.

Oferty należy składać w terminie do dnia 08.11.2023r. w Punkcie Obsługi Mieszkańca Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” w Rybniku, pocztą tradycyjną (liczy się data wpływu) lub elektronicznie wysyłając na adres: kfros@smp.rybnik.pl

Bieżąca obsługa i usuwanie awarii w zasobach i obiektach zarządzanych przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Południe” w Rybniku w branży elektrycznej. Usługi porządkowe – sprzątanie klatek schodowych i korytarzy w zasobach i obiektach zarządzanych przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Południe” w Rybniku. Bieżąca obsługa w zakresie utrzymania i konserwacji zieleni, dróg i chodników będących w zasobach zarządzanych przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Południe” w Rybniku.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Południe”,

Tel. 728 359 450-454

44-253 Rybnik, Os. Południe 37,

ogłasza

przetargi nieograniczone na:

1. Bieżąca obsługa i usuwanie awarii w zasobach i obiektach zarządzanych przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Południe” w Rybniku w branży elektrycznej – godz. 9:00

2.Usługi porządkowe – sprzątanie klatek schodowych i korytarzy w zasobach i obiektach zarządzanych przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Południe” w Rybniku – godz. 9:10

3.Bieżąca obsługa w zakresie utrzymania i konserwacji zieleni, dróg i chodników będących w zasobach zarządzanych przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Południe” w Rybniku – godz.9:20

Termin realizacji zamówienia: odpowiednio dla każdego przetargu wyszczególniony w SIWZ.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia jest do pobrania w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” lub ze strony internetowej Spółdzielni www.smp.rybnik.pl

Wadium należy wpłacić przed upływem terminu składania ofert w wysokości określonej w SIWZ.

Termin składania ofert upływa dnia 08.11.2023r. do godziny 8:00.

Miejsce składania ofert: wg zapisów Specyfikacji.

Otwarcie ofert dnia 08.11.2023r. w siedzibie Zamawiającego.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.


Bieżąca obsługa i usuwanie awarii w zasobach i obiektach zarządzanych przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Południe” w Rybniku w branży elektrycznej:


Usługi porządkowe – sprzątanie klatek schodowych i korytarzy w zasobach i obiektach zarządzanych przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Południe” w Rybniku:


Bieżąca obsługa w zakresie utrzymania i konserwacji zieleni, dróg i chodników będących w zasobach zarządzanych przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Południe” w Rybniku:

PYTANIA I ODPOWIEDZI


Przetarg na: „Usługi porządkowe – sprzątanie klatek schodowych i korytarzy w zasobach i obiektach zarządzanych przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Południe” w Rybniku” wygrała firma CLEANTASK Konrad Bębenek z Mnikowa.

Przetarg na: „Bieżącą obsługę i usuwanie awarii w zasobach i obiektach zarządzanych przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Południe” w Rybniku w branży elektrycznej” wygrała Firma Handlowo Usługowa „WASPOL” z Rybnika.

Przetarg na: „Bieżącą obsługę w zakresie utrzymania i konserwacji zieleni, dróg i chodników będących w zasobach zarządzanych przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Południe” w Rybniku” wygrała firma „ŁAD” Sp. z o.o. z Rybnika.

„Kompleksowa dostawa i zainstalowanie urządzeń i sprzętu biurowego w Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” w Rybniku” – z podziałem na 8 części.


ogłasza

przetarg nieograniczony na:

Kompleksowa dostawa i zainstalowanie urządzeń i sprzętu biurowego w Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” w Rybniku” – z podziałem na 8 części.

Termin realizacji zamówienia: wg zapisów Specyfikacji.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia jest do pobrania w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” lub ze strony internetowej Spółdzielni www.smp.rybnik.pl

Wadium należy wpłacić przed upływem terminu składania ofert w wysokości określonej w SIWZ.

Termin składania ofert upływa dnia 18.10.2023r. do godziny 8:00.

Miejsce składania ofert: wg zapisów Specyfikacji.

Otwarcie ofert dnia 18.10.2023r. o godz.9:00 w siedzibie Zamawiającego.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.


SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA


Przetarg na: „Kompleksowa dostawa i zainstalowanie sprzętu biurowego w Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” w Rybniku” – z podziałem na 8 części;  część: 3, 6, 7, 8 wygrała firma BIUROHIT Sp. z o.o. z Ustronia.