Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Południe”

tel. 728 359 450-454

Os. Południe 37

 44-253 Rybnik

Zaprasza do złożenia ofert w ramach zapytania o cenę na dostawę i montaż elektronicznych podzielników kosztów centralnego ogrzewania E-ITN 30 wraz z prowadzeniem indywidualnego rozliczania kosztów energii cieplnej w budynku handlowo-usługowym przy Os. Południe 37 w Rybniku na podstawie przeprowadzonej inwentaryzacji grzejników.

Termin realizacji zadania: do 30.09.2024r.

Przed wyceną wskazana wizja budynku.

Oferty należy składać w terminie do dnia 24.06.2024r. w Punkcie Obsługi Mieszkańca Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” w Rybniku, pocztą tradycyjną (liczy się data wpływu) lub elektronicznie wysyłając na adres: kfros@smp.rybnik.pl