Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

„Kompleksowa dostawa i zainstalowanie urządzeń i sprzętu biurowego w Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” w Rybniku” – z podziałem na 9 części.


Spółdzielnia Mieszkaniowa „Południe”,

Tel. 728 359 450-454

44-253 Rybnik, Os. Południe 37,

ogłasza

przetarg nieograniczony na:

„Kompleksowa dostawa i zainstalowanie urządzeń i sprzętu biurowego w Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” w Rybniku” – z podziałem na 9 części.

Termin realizacji zamówienia: wg zapisów Specyfikacji.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia jest do pobrania w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” lub ze strony internetowej Spółdzielni www.smp.rybnik.pl

Wadium należy wpłacić przed upływem terminu składania ofert w wysokości określonej w SIWZ.

Termin składania ofert upływa dnia 27.09.2023r. do godziny 8:00.

Miejsce składania ofert: wg zapisów Specyfikacji.

Otwarcie ofert dnia 27.09.2023r. o godz.9:00 w siedzibie Zamawiającego.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.


SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

„Kompleksowa dostawa i zainstalowanie urządzeń i sprzętu biurowego w Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” w Rybniku” – z podziałem na 11 części.


Spółdzielnia Mieszkaniowa „Południe”

Tel. 728 359 450-454

44-253 Rybnik, Os. Południe 37

ogłasza

przetarg nieograniczony na:

Kompleksowa dostawa i zainstalowanie urządzeń i sprzętu biurowego w Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” w Rybniku” – z podziałem na 11 części.

Termin realizacji zamówienia: wg zapisów Specyfikacji.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia jest do pobrania w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” lub ze strony internetowej Spółdzielni www.smp.rybnik.pl

Wadium należy wpłacić przed upływem terminu składania ofert w wysokości określonej w SIWZ.

Termin składania ofert upływa dnia 08.09.2023r. do godziny 8:00.

Miejsce składania ofert: wg zapisów Specyfikacji.

Otwarcie ofert dnia 08.09.2023r. o godz.9:00 w siedzibie Zamawiającego.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.


SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA


Spółdzielnia Mieszkaniowa „Południe” informuje, że składanie ofert na przetarg pn. „Kompleksowa dostawa i zainstalowanie urządzeń i sprzętu biurowego w Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” w Rybniku” – z podziałem na 11 części ulega przedłużeniu.

Składanie ofert do dnia 13.09.2023r. do godz. 8:00 

Otwarcie ofert odbędzie się 13 września 2023r. o godz.9:00

UAKTUALNIONA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 07.09.2023r.

PYTANIA I ODPOWIEDZI 07.09.2023r.


Przetarg na: „Kompleksowa dostawa i zainstalowanie sprzętu biurowego w Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” w Rybniku” – z podziałem na 11 części;  część : 1, 2 wygrała firma DKS Sp. z o.o. z miejscowości Kowale.

Przetarg nieograniczony ustny – lokale mieszkalne – 04.08.2023r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Południe” 

z siedzibą w Rybniku, Os. Południe 37

ogłasza 


Przetarg nieograniczony ustny na ustanowienie i przeniesienie odrębnej własności lokali  mieszkalnychLokal 1. M3 Rybnik ul. Patriotów 42b/9, pow. użytk. 48,22 m2  (IV piętro),   

cena wywoławcza – 149.000,00 zł, wadium – 15.000,00 zł


Lokal 2. pomieszczenia do adaptacji Rybnik Os. Południe 43, (parter), 

w wyniku której powstaną dwa mieszkania o powierzchni 32,41 m2 i 60,33 m2

na podstawie pozwolenia na budowę, którym dysponuje Spółdzielnia, 

cena wywoławcza – 140.000,00 zł, wadium – 14.000,00 zł.

 

Koszt zawarcia umowy notarialnej, opłat sądowych, opłaty za sporządzenie operatu szacunkowego za każdy lokal w wysokości 738,00 zł    ponosi nabywca. 


Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium na rachunek bankowy Spółdzielni nr 93 8470 0001 2001 0039 7054 0001.


Wadium uznaje się za wpłacone z chwilą uznania środków na rachunku bankowym Spółdzielni. Postąpienie w trakcie licytacji będzie następowało o 500 zł.


Przetarg odbędzie się 04.08.2023r. w siedzibie Spółdzielni o godz. 11:00. Wymagany dowód tożsamości, potwierdzenie wpłaty wadium. 

Dodatkowe informacje pod nr tel. 728 359 431-3. 

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

 

„Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń w budynku handlowo-usługowym na biura z własnymi węzłami sanitarnymi dla zadania pn. Adaptacja istniejących pomieszczeń obecnie jako hotel (miejsca noclegowe) na biura z własnymi węzłami sanitarnymi oraz na mieszkania chronione treningowe” w Rybniku przy ul. Osiedle Południe 37.


Spółdzielnia Mieszkaniowa „Południe”

Tel. 728 359 450-454

44-253 Rybnik, Os. Południe 37

ogłasza

przetarg nieograniczony na:

„Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń w budynku handlowo-usługowym na biura z własnymi węzłami sanitarnymi dla zadania pn. Adaptacja istniejących pomieszczeń obecnie jako hotel (miejsca noclegowe) na biura z własnymi węzłami sanitarnymi oraz na mieszkania chronione treningowe” w Rybniku przy ul. Osiedle Południe 37.

Termin realizacji zamówienia: wg zapisów Specyfikacji.

Specyfikacja Warunków Zamówienia jest do pobrania w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” lub ze strony internetowej Spółdzielni www.smp.rybnik.pl

Wadium należy wpłacić przed upływem terminu składania ofert w wysokości określonej w SWZ.

Termin składania ofert upływa dnia 21.06.2023r. do godziny 8:00.

Miejsce składania ofert: wg zapisów Specyfikacji.

Otwarcie ofert dnia 21.06.2023r. o godz.9:00 w siedzibie Zamawiającego.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.


SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (aktualizacja 19.06.2023r.)


SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (06.06.2023r.)


Przetarg na: „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń w budynku handlowo-usługowym na biura z własnymi węzłami sanitarnymi dla zadania pn. Adaptacja istniejących pomieszczeń obecnie jako hotel (miejsca noclegowe) na biura z własnymi węzłami sanitarnymi oraz na mieszkania chronione treningowe w Rybniku przy ul. Osiedle Południe 37”  wygrała firma EFA Elektromont Sp. z o.o. z Rybnika.

Wykonanie okresowej rocznej kontroli przeglądu instalacji gazowej zgodnie z Ustawą Prawo Budowlane w budynkach zlokalizowanych w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe”

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Południe”

44-253 Rybnik

Os. Południe 37

tel. 728 359 450-454

zaprasza do złożenia ofert na:

Wykonanie okresowej rocznej kontroli przeglądu instalacji gazowej zgodnie z Ustawą Prawo Budowlane w budynkach zlokalizowanych w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe”.

Przed wyceną wskazane oględziny budynków.

W ofercie należy podać cenę (brutto) kosztu kontroli za jeden lokal.

Oferty należy składać w terminie do dnia 05.06.2023r. w Punkcie Obsługi Mieszkańca Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” w Rybniku, pocztą tradycyjną (liczy się data wpływu) lub elektronicznie wysyłając na adres: kfros@smp.rybnik.pl


WYKAZ BUDYNKÓW I MIESZKAŃ


W wyniku zapytania o cenę na wykonanie okresowego rocznego przeglądu instalacji gazowej zgodnie z Ustawą Prawo Budowlane w budynkach zlokalizowanych w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” wygrała firma Gaz Instal Tomasz Szklarz ze Strzelec Opolskich.

Przetarg nieograniczony ustny – lokale mieszkalne – 25.05.2023r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Południe” 

z siedzibą w Rybniku, Os. Południe 37

ogłasza 


Przetarg nieograniczony ustny na ustanowienie i przeniesienie odrębnej własności lokali  mieszkalnychLokal 1. M3 Rybnik ul. Patriotów 42b/9, pow. użytk. 48,22 m2  (IV piętro),   

cena wywoławcza – 155.400,00 zł, wadium – 16.000,00 zł


Lokal 2. pomieszczenia do adaptacji Rybnik Os. Południe 43, (parter), 

w wyniku której powstaną dwa mieszkania o powierzchni 32,41 m2 i 60,33 m2

na podstawie pozwolenia na budowę, którym dysponuje Spółdzielnia, 

cena wywoławcza – 199.000,00 zł, wadium – 20.000,00 zł.

 

Koszt zawarcia umowy notarialnej, opłat sądowych, opłaty za sporządzenie operatu szacunkowego za każdy lokal w wysokości 738,00 zł    ponosi nabywca. 


Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium na rachunek bankowy Spółdzielni nr 93 8470 0001 2001 0039 7054 0001.


Wadium uznaje się za wpłacone z chwilą uznania środków na rachunku bankowym Spółdzielni. Postąpienie w trakcie licytacji będzie następowało o 500 zł.


Przetarg odbędzie się 25.05.2023r. w siedzibie Spółdzielni o godz. 11:00. Wymagany dowód tożsamości, potwierdzenie wpłaty wadium. 

Dodatkowe informacje pod nr tel. 728 359 431-3. 

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

 

„Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń w budynku handlowo-usługowym na biura z własnymi węzłami sanitarnymi dla zadania pn. Adaptacja istniejących pomieszczeń obecnie jako hotel (miejsca noclegowe) na biura z własnymi węzłami sanitarnymi oraz na mieszkania chronione treningowe” w Rybniku przy  ul. Osiedle Południe 37.


Spółdzielnia Mieszkaniowa „Południe”

Tel. 728 359 450-454

44-253 Rybnik, Os. Południe 37

ogłasza

przetarg nieograniczony na:

„Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń w budynku handlowo-usługowym na biura z własnymi węzłami sanitarnymi dla zadania pn. Adaptacja istniejących pomieszczeń obecnie jako hotel (miejsca noclegowe) na biura z własnymi węzłami sanitarnymi oraz na mieszkania chronione treningowe” w Rybniku przy  ul. Osiedle Południe 37.

Termin realizacji zamówienia: wg zapisów Specyfikacji.

Specyfikacja Warunków Zamówienia jest do pobrania w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” lub ze strony internetowej Spółdzielni www.smp.rybnik.pl

Wadium należy wpłacić przed upływem terminu składania ofert w wysokości określonej w SWZ.

Termin składania ofert upływa dnia 19.04.2023 r. do godziny 8:00.

Miejsce składania ofert: wg zapisów Specyfikacji.

Otwarcie ofert dnia 19.04.2023 r. o godz.9:00 w siedzibie Zamawiającego, w salce konferencyjnej.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.


SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA


Informujemy, że zgodnie z §27 ust. 2 Regulaminu udzielania zamówień na roboty, dostawy i usługi w Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” w Rybniku  unieważniony został przetarg w trybie nieograniczonym na zadanie pn.: „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń w budynku handlowo-usługowym na biura z własnymi węzłami sanitarnymi dla zadania pn. Adaptacja istniejących pomieszczeń obecnie jako hotel (miejsca noclegowe) na biura z własnymi węzłami sanitarnymi oraz na mieszkania chronione treningowe” w Rybniku przy ul. Osiedle Południe 37.

„Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Jastrzębskiej, Patriotów, Orzepowickiej i Węglowej w Rybniku” (dotyczy budynku przy ul. Orzepowickiej 18)


Spółdzielnia Mieszkaniowa „Południe”,

Tel. 728 359 450-454

44-253 Rybnik, Os. Południe 37,

ogłasza

przetarg nieograniczony na:

„Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Jastrzębskiej, Patriotów, Orzepowickiej i Węglowej w Rybniku” (dotyczy budynku przy ul. Orzepowickiej 18)

Termin realizacji zamówienia: Zamawiający wymaga, aby przedmiot umowy został ukończony do dnia 31 lipca 2023r.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia jest do pobrania w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” lub ze strony internetowej Spółdzielni www.smp.rybnik.pl

Wadium należy wpłacić przed upływem terminu składania ofert w wysokości określonej w SIWZ.

Termin składania ofert upływa dnia 05.12.2022r. do godziny 8:00.

Miejsce składania ofert: wg zapisów Specyfikacji.

Otwarcie ofert dnia 05.12.2022r. o godz.9:00 w siedzibie Zamawiającego, w salce konferencyjnej.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.


SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA


PYTANIE I ODPOWIEDŹ 24.11.2022r.


Przetarg na: „Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy Jastrzębskiej, Patriotów, Orzepowickiej i Węglowej w Rybniku” (dotyczy budynku przy ul. Orzepowickiej 18) wygrała firma Mateusz Iwański MARMATOR z Bierunia.

Przetarg nieograniczony ustny – lokale mieszkalne – 17.11.2022r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Południe” z siedzibą w Rybniku, Os. Południe 37

ogłasza 

 

Przetarg nieograniczony ustny na ustanowienie i przeniesienie odrębnej własności 

lokali  mieszkalnych

 

 

Lokal 1. M2 Rybnik Os. Południe 37c/4a, pow. użytk. 30,00 m2 (I piętro),   

cena wywoławcza – 102.500,00 zł, wadium – 10.000,00 zł

 

Lokal 2. pomieszczenia do adaptacji Rybnik Os. Południe 43, (parter), 

w wyniku której powstaną dwa mieszkania o powierzchni 32,41 m2 i 60,33 m2

na podstawie pozwolenia na budowę, którym dysponuje Spółdzielnia, 

cena wywoławcza – 219.000,00 zł, wadium – 22.000,00 zł.

 

Koszt zawarcia umowy notarialnej, opłat sądowych, opłaty za sporządzenie operatu szacunkowego za każdy lokal w wysokości 615,00 zł   ponosi nabywca. 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium na rachunek bankowy Spółdzielni nr 93 8470 0001 2001 0039 7054 0001. 

Wadium uznaje się za wpłacone z chwilą uznania środków na rachunku bankowym Spółdzielni. Postąpienie w trakcie licytacji będzie następowało o 500 zł.

Przetarg odbędzie się 17.11.2022r. w siedzibie Spółdzielni o godz. 11:00. 

Wymagany dowód tożsamości, potwierdzenie wpłaty wadium. 

Dodatkowe informacje pod nr tel. 728 359 431-3. 

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Bieżąca obsługa w zakresie utrzymania i konserwacji zieleni, dróg i chodników będących w zasobach zarządzanych przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Południe” w Rybniku

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Południe”,

Tel. 728 359 450-454

44-253 Rybnik, Os. Południe 37,

ogłasza

przetarg nieograniczone na:

Bieżąca obsługa w zakresie utrzymania i konserwacji zieleni, dróg i chodników będących w zasobach zarządzanych przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Południe” w Rybniku – godz.9:30

Termin realizacji zamówienia: wyszczególniony w SIWZ.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia jest do pobrania w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” lub ze strony internetowej Spółdzielni www.smp.rybnik.pl

Wadium należy wpłacić przed upływem terminu składania ofert w wysokości określonej w SIWZ.

Termin składania ofert upływa dnia 02.11.2022r. do godziny 8:45.

Miejsce składania ofert: „Spółdzielnia Mieszkaniowa „Południe” Dział eksploatacyjno-techniczny, Os.Południe 37, 44-253 Rybnik

Otwarcie ofert dnia 02.11.2022r. w siedzibie Zamawiającego, w salce konferencyjnej.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.
Przetarg na: „Bieżącą obsługę w zakresie utrzymania i konserwacji zieleni, dróg i chodników będących w zasobach zarządzanych przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Południe” w Rybniku” wygrała firma „ŁAD” Sp. z o.o. z Rybnika.