Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

„Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Jastrzębskiej, Patriotów, Orzepowickiej i Węglowej w Rybniku” w podziale na dwa zadania (dotyczy budynków przy ul. Orzepowickiej 18 i Węglowej 1)


Spółdzielnia Mieszkaniowa „Południe”

Tel. 728 359 450-454

44-253 Rybnik, Os. Południe 37

ogłasza

przetarg nieograniczony na:

„Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy

ul. Jastrzębskiej, Patriotów, Orzepowickiej i Węglowej w Rybniku”

w podziale na dwa zadania

(dotyczy budynków przy ul. Orzepowickiej 18 i Węglowej 1)

Termin realizacji zamówienia: Zamawiający wymaga, aby przedmiot umowy został ukończony do dnia 31 lipca 2023r.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia jest do pobrania w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” lub ze strony internetowej Spółdzielni www.smp.rybnik.pl

Wadium należy wpłacić przed upływem terminu składania ofert w wysokości określonej w SIWZ.

Termin składania ofert upływa dnia 20.07.2022r. do godziny 8:00.

Miejsce składania ofert: wg zapisów Specyfikacji.

Otwarcie ofert dnia 20.07.2022r. o godz.9:00 w siedzibie Zamawiającego, w salce konferencyjnej.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.


SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Wykonanie okresowej rocznej kontroli przeglądu instalacji gazowej

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Południe”

44-253 Rybnik, Os.Południe 37 

tel. 728 359 450-454 

zaprasza do złożenia ofert na:


Wykonanie okresowej rocznej kontroli przeglądu instalacji gazowej zgodnie z Ustawą Prawo Budowlane w budynkach zlokalizowanych w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe”.


Przed wyceną wskazane oględziny budynków.

W ofercie należy podać cenę (brutto) kosztu kontroli za jeden lokal.

Oferty należy składać w terminie do dnia 30.06.2022r. w Punkcie Obsługi Mieszkańca Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” w Rybniku, pocztą tradycyjną (liczy się data wpływu) lub elektronicznie wysyłając na adres: kfros@smp.rybnik.pl


Przetarg ofertowy na Badanie Sprawozdania Finansowego za 2021r.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” 

z siedzibą w Rybniku, Os. Południe 37


ogłasza 


PRZETARG OFERTOWY 

NA BADANIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2021r.1. Oferta powinna zawierać w szczególności:

-informacje o firmie oraz opis dotychczasowej działalności,

-cenę netto za badanie sprawozdania finansowego,

-listę badanych podmiotów ze szczególnym uwzględnieniem spółdzielni mieszkaniowych.

2. Termin zakończenia badania wraz z przedłożeniem sprawozdania z badania do dnia 29.04.2022r.

3. Oferty w formie pisemnej prosimy składać do dnia 19.11.2021r. na adres: Spółdzielnia Mieszkaniowa „Południe”, 44-253 Rybnik, Os. Południe 37. 

Bliższe informacje pod nr tel. 728 359 435.Bieżąca obsługa i usuwanie awarii w zasobach i obiektach zarządzanych przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Południe” w Rybniku, w podziale na zadania

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Południe”,

Tel. 728 359 450-454

44-253 Rybnik, Os. Południe 37,

 

ogłasza

przetarg nieograniczony na:

 

Bieżąca obsługa i usuwanie awarii w zasobach i obiektach zarządzanych przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Południe” w Rybniku, w podziale na zadania – godz. 9:15

 

Termin realizacji zamówienia: wyszczególniony w SIWZ.

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia jest do pobrania w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” lub ze strony internetowej Spółdzielni www.smp.rybnik.pl

 

Wadium należy wpłacić przed upływem terminu składania ofert w wysokości określonej w SIWZ.

 

Termin składania ofert upływa dnia 13.10.2021r. do godziny 8:45.

 

Miejsce składania ofert: „Spółdzielnia Mieszkaniowa „Południe” Punkt Obsługi Mieszkańca,
 Os. Południe 37, 44-253 Rybnik 

 

Otwarcie ofert dnia 13.10.2021r. w siedzibie Zamawiającego, w salce konferencyjnej.

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

 Przetarg na: „Bieżącą obsługę i usuwanie awarii w zasobach i obiektach zarządzanych przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Południe” w Rybniku w podziale na zadania – w branży elektrycznej (w tym domofonowej i odgromowej) wygrała firma F.H.U. WASPOL z Rybnika; a w branży remontowo-budowlanej i wodno-kanalizacyjnej wygrała firma F.H.U. „KACZYŃSKI” Andrzej Kaczyński z Rybnika.

Usługi porządkowe – sprzątanie klatek schodowych i korytarzy w zasobach i obiektach zarządzanych przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Południe” w Rybniku

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Południe”,

Tel. 728 359 450-454

44-253 Rybnik, Os. Południe 37,

 

ogłasza

przetarg nieograniczony na:

 

Usługi porządkowe – sprzątanie klatek schodowych i korytarzy w zasobach i obiektach zarządzanych przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Południe” w Rybniku – godz. 9:00

 

Termin realizacji zamówienia: wyszczególniony w SIWZ.

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia jest do pobrania w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” lub ze strony internetowej Spółdzielni www.smp.rybnik.pl

 

Wadium należy wpłacić przed upływem terminu składania ofert w wysokości określonej w SIWZ.

 

Termin składania ofert upływa dnia 13.10.2021r. do godziny 8:45.

 

Miejsce składania ofert: „Spółdzielnia Mieszkaniowa „Południe” Punkt Obsługi Mieszkańca,
 Os. Południe 37, 44-253 Rybnik 

 

Otwarcie ofert dnia 13.10.2021r. w siedzibie Zamawiającego, w salce konferencyjnej.

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

 
Przetarg na: „Usługi porządkowe – sprzątanie klatek schodowych i korytarzy w zasobach i obiektach zarządzanych przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Południe” w Rybniku” wygrała firma KONICZYNKA Daniel Martauz z Żor.

Wykonanie przeglądu technicznego (rocznego) i czynności konserwacyjnych instalacji hydrantowej (wydajność i ciśnienie). Wykonanie legalizacji gaśnic w budynkach usługowych.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Południe”

44-253 Rybnik, Os.Południe 37

 tel. 728 359 450-454 


zaprasza do złożenia ofert 

na następujące zadania:

 

1. Wykonanie przeglądu technicznego (rocznego) i czynności konserwacyjnych instalacji hydrantowej (wydajność i ciśnienie) w budynku mieszkalnym przy ul. Orzepowickiej 18 – 48 szt. w Rybniku oraz w budynkach usługowych przy Os.Południe 37 – 19 szt. i Os.Południe 39 – 13 szt. w Rybniku (bez prób ciśnieniowych węży), zgodnie z zasadami i w sposób określony w Polskich Normach.

 

2. Wykonanie legalizacji gaśnic w  budynkach usługowych przy Os.Południe 37 – 21 szt. i Os.Południe 39 – 13 szt. w Rybniku.

 

Przed wyceną wskazana wizja.

 

Termin składania ofert: do 22.09.2021r.


W wyniku zapytania o cenę na: wykonanie przeglądu technicznego (rocznego) i czynności konserwacyjnych instalacji hydrantowej (wydajność i ciśnienie) w budynku mieszkalnym przy ul. Orzepowickiej 18 oraz w budynkach usługowych przy Os.Południe 37 i Os.Południe 39 w Rybniku oraz na wykonanie legalizacji gaśnic w budynkach usługowych przy Os.Południe 37 i Os.Południe 39 w Rybniku wygrała firma Centrum BHP i PPoż. „GRĘDA” z Miechowa.

Bieżąca obsługa i usuwanie awarii w zasobach i obiektach zarządzanych przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Południe” w Rybniku w branży instalacyjnej: wod.-kan.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Południe”,

Tel. 728 359 450-454

44-253 Rybnik, Os. Południe 37

 

 

ogłasza

przetarg nieograniczony na:

 

 

Bieżąca obsługa i usuwanie awarii w zasobach i obiektach zarządzanych przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Południe” w Rybniku w branży instalacyjnej: wod.-kan.

 

Termin realizacji zamówienia: od dnia zawarcia Umowy do 31.12.2021r. z możliwością przedłużenia stosownym aneksem do umowy na kolejny rok.

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia jest do pobrania w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” lub ze strony internetowej Spółdzielni www.smp.rybnik.pl

 

Wadium należy wpłacić przed upływem terminu składania ofert w wysokości określonej w SIWZ.

 

Termin składania ofert upływa dnia 07.07.2021r. do godziny 8:45.

 

Miejsce składania ofert: „Spółdzielnia Mieszkaniowa „Południe” Punkt Obsługi Mieszkańca, Os. Południe 37, 44-253 Rybnik 

 

Otwarcie ofert dnia 07.07.2021r. o godz.9:00 w siedzibie Zamawiającego, w salce konferencyjnej.

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.
Przetarg na: „Bieżącą obsługę i usuwanie awarii w zasobach i obiektach zarządzanych przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Południe” w Rybniku w branży instalacyjnej: wod.-kan. z powodu braku złożonych ofert nie odbył się.

Zakup systemu rezerwacji usług dostępnego z poziomu strony www Spółdzielni

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Południe”, 

44-253 Rybnik, Os. Południe 37, 

tel. 728 359 450-454 

zaprasza do złożenia oferty na:


Zakup systemu rezerwacji usług dostępnego z poziomu strony www. Spółdzielni.

Podstawowe parametry funkcjonalne:

– definiowanie cen dla poszczególnych usług,

– uwzględnianie rabatu za stałe korzystanie z usług,

– definiowanie dodatkowych opcji usługi,

– przeprowadzenie pełnego procesu rezerwacji (wybór usługi, wybór czasu rezerwacji usługi, podsumowanie kosztu usługi, rejestracja nowego klienta lub logowanie, podsumowanie zamówienia, mechanizm płatności internetowych),

– zarządzanie dostępnością poszczególnych usług,

– eksport rezerwacji,

– generowanie wiadomości e-mail.


Termin realizacji: do 31.12.2021r.

Gwarancja: 60 miesięcy licząc od daty odbioru końcowego

Termin płatności: w ciągu 30 dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury

Termin składania ofert: do 23.06.2021r.W wyniku zapytania o cenę na zakup systemu rezerwacji usług dostępnego z poziomu strony www Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” w Rybniku wygrała firma: Paweł Kreihs z Katowic.