Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

„Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Jastrzębskiej, Patriotów, Orzepowickiej i Węglowej w Rybniku” (dotyczy budynku przy ul. Orzepowickiej 18)


Spółdzielnia Mieszkaniowa „Południe”,

Tel. 728 359 450-454

44-253 Rybnik, Os. Południe 37,

ogłasza

przetarg nieograniczony na:

„Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Jastrzębskiej, Patriotów, Orzepowickiej i Węglowej w Rybniku” (dotyczy budynku przy ul. Orzepowickiej 18)

Termin realizacji zamówienia: Zamawiający wymaga, aby przedmiot umowy został ukończony do dnia 31 lipca 2023r.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia jest do pobrania w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” lub ze strony internetowej Spółdzielni www.smp.rybnik.pl

Wadium należy wpłacić przed upływem terminu składania ofert w wysokości określonej w SIWZ.

Termin składania ofert upływa dnia 05.12.2022r. do godziny 8:00.

Miejsce składania ofert: wg zapisów Specyfikacji.

Otwarcie ofert dnia 05.12.2022r. o godz.9:00 w siedzibie Zamawiającego, w salce konferencyjnej.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.


SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA


PYTANIE I ODPOWIEDŹ 24.11.2022r.


Przetarg na: „Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy Jastrzębskiej, Patriotów, Orzepowickiej i Węglowej w Rybniku” (dotyczy budynku przy ul. Orzepowickiej 18) wygrała firma Mateusz Iwański MARMATOR z Bierunia.

Przetarg nieograniczony ustny – lokale mieszkalne – 17.11.2022r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Południe” z siedzibą w Rybniku, Os. Południe 37

ogłasza 

 

Przetarg nieograniczony ustny na ustanowienie i przeniesienie odrębnej własności 

lokali  mieszkalnych

 

 

Lokal 1. M2 Rybnik Os. Południe 37c/4a, pow. użytk. 30,00 m2 (I piętro),   

cena wywoławcza – 102.500,00 zł, wadium – 10.000,00 zł

 

Lokal 2. pomieszczenia do adaptacji Rybnik Os. Południe 43, (parter), 

w wyniku której powstaną dwa mieszkania o powierzchni 32,41 m2 i 60,33 m2

na podstawie pozwolenia na budowę, którym dysponuje Spółdzielnia, 

cena wywoławcza – 219.000,00 zł, wadium – 22.000,00 zł.

 

Koszt zawarcia umowy notarialnej, opłat sądowych, opłaty za sporządzenie operatu szacunkowego za każdy lokal w wysokości 615,00 zł   ponosi nabywca. 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium na rachunek bankowy Spółdzielni nr 93 8470 0001 2001 0039 7054 0001. 

Wadium uznaje się za wpłacone z chwilą uznania środków na rachunku bankowym Spółdzielni. Postąpienie w trakcie licytacji będzie następowało o 500 zł.

Przetarg odbędzie się 17.11.2022r. w siedzibie Spółdzielni o godz. 11:00. 

Wymagany dowód tożsamości, potwierdzenie wpłaty wadium. 

Dodatkowe informacje pod nr tel. 728 359 431-3. 

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Bieżąca obsługa w zakresie utrzymania i konserwacji zieleni, dróg i chodników będących w zasobach zarządzanych przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Południe” w Rybniku

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Południe”,

Tel. 728 359 450-454

44-253 Rybnik, Os. Południe 37,

ogłasza

przetarg nieograniczone na:

Bieżąca obsługa w zakresie utrzymania i konserwacji zieleni, dróg i chodników będących w zasobach zarządzanych przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Południe” w Rybniku – godz.9:30

Termin realizacji zamówienia: wyszczególniony w SIWZ.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia jest do pobrania w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” lub ze strony internetowej Spółdzielni www.smp.rybnik.pl

Wadium należy wpłacić przed upływem terminu składania ofert w wysokości określonej w SIWZ.

Termin składania ofert upływa dnia 02.11.2022r. do godziny 8:45.

Miejsce składania ofert: „Spółdzielnia Mieszkaniowa „Południe” Dział eksploatacyjno-techniczny, Os.Południe 37, 44-253 Rybnik

Otwarcie ofert dnia 02.11.2022r. w siedzibie Zamawiającego, w salce konferencyjnej.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.
Przetarg na: „Bieżącą obsługę w zakresie utrzymania i konserwacji zieleni, dróg i chodników będących w zasobach zarządzanych przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Południe” w Rybniku” wygrała firma „ŁAD” Sp. z o.o. z Rybnika.

Usługi porządkowe – sprzątanie klatek schodowych i korytarzy w zasobach i obiektach zarządzanych przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Południe” w Rybniku

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Południe”,

Tel. 728 359 450-454

44-253 Rybnik, Os. Południe 37,

ogłasza

przetarg nieograniczone na:

Usługi porządkowe – sprzątanie klatek schodowych i korytarzy w zasobach i obiektach zarządzanych przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Południe” w Rybniku – godz. 9:15

Termin realizacji zamówienia: wyszczególniony w SIWZ.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia jest do pobrania w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” lub ze strony internetowej Spółdzielni www.smp.rybnik.pl

Wadium należy wpłacić przed upływem terminu składania ofert w wysokości określonej w SIWZ.

Termin składania ofert upływa dnia 02.11.2022r. do godziny 8:45.

Miejsce składania ofert: „Spółdzielnia Mieszkaniowa „Południe” Dział eksploatacyjno-techniczny, Os.Południe 37, 44-253 Rybnik

Otwarcie ofert dnia 02.11.2022r. w siedzibie Zamawiającego, w salce konferencyjnej.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.
Przetarg na: „Usługi porządkowe – sprzątanie klatek schodowych i korytarzy w zasobach i obiektach zarządzanych przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Południe” w Rybniku” wygrała firma KONICZYNKA II Sp. z o.o. z Katowic.

Bieżąca obsługa i usuwanie awarii w zasobach i obiektach zarządzanych przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Południe” w Rybniku, w podziale na zadania

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Południe”,

Tel. 728 359 450-454

44-253 Rybnik, Os. Południe 37,

ogłasza

przetarg nieograniczone na:

Bieżąca obsługa i usuwanie awarii w zasobach i obiektach zarządzanych przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Południe” w Rybniku, w podziale na zadania – godz. 9:00

Termin realizacji zamówienia: wyszczególniony w SIWZ.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia jest do pobrania w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” lub ze strony internetowej Spółdzielni www.smp.rybnik.pl

Wadium należy wpłacić przed upływem terminu składania ofert w wysokości określonej w SIWZ.

Termin składania ofert upływa dnia 02.11.2022r. do godziny 8:45.

Miejsce składania ofert: „Spółdzielnia Mieszkaniowa „Południe” Dział eksploatacyjno-techniczny, Os. Południe 37, 44-253 Rybnik

Otwarcie ofert dnia 02.11.2022r. w siedzibie Zamawiającego, w salce konferencyjnej.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.Przetarg na: „Bieżącą obsługę i usuwanie awarii w zasobach i obiektach zarządzanych przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Południe” w Rybniku, w podziale na zadania – w branży remontowo-budowlanej wygrała firma DOMEX-BUD Firma Budowlana Dominik Knapik z Rybnika oraz F.H.U. „KACZYŃSKI” Andrzej Kaczyński z Rybnika; w branży wodno-kanalizacyjnej wygrała firma F.H.U. „KACZYŃSKI” Andrzej Kaczyński z Rybnika; w branży centralnego ogrzewania wygrała firma KOMPLEX-REM Firma Produkcyjno-Handlowo-Usługowa Jerzy Pabich z Rybnika.

Wykonanie przeglądu technicznego i czynności konserwacyjnych instalacji hydrantowej (wydajność i ciśnienie). Wykonanie legalizacji gaśnic w budynkach usługowych.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Południe”, 

44-253 Rybnik, 

Os. Południe 37, 

tel. 728 359 450-454 

 

zaprasza do złożenia ofert na następujące zadania:

 

1. Wykonanie przeglądu technicznego i czynności konserwacyjnych instalacji hydrantowej (wydajność i ciśnienie) w budynku mieszkalnym przy ul. Orzepowickiej 18 – 48szt. w Rybniku oraz w budynkach usługowych przy Os. Południe 37 – 19szt. i Os. Południe 39 – 13szt. w Rybniku (wraz z 5-letnim badaniem węży hydrantowych w budynkach usługowych), zgodnie z zasadami i w sposób określony w Polskich Normach.

 

2. Wykonanie legalizacji gaśnic w  budynkach usługowych przy Os. Południe 37 – 21szt. i Os. Południe 39 – 13szt. w Rybniku.

 

Przed wyceną wskazana wizja.

 

Oferty należy składać w terminie do dnia 30.09.2022r. w Punkcie Obsługi Mieszkańca Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” w Rybniku, pocztą tradycyjną (liczy się data wpływu) lub elektronicznie wysyłając na adres: kfros@smp.rybnik.pl


W wyniku zapytania o cenę na: wykonanie przeglądu technicznego wraz z próbą ciśnieniową węży i czynności konserwacyjnych instalacji hydrantowej (wydajność i ciśnienie) w budynku mieszkalnym przy ul. Orzepowickiej 18 oraz w budynkach usługowych przy Os. Południe 37 i Os. Południe 39 w Rybniku oraz na wykonanie legalizacji gaśnic w budynkach usługowych przy Os. Południe 37 i Os. Południe 39 w Rybniku wygrała firma Adek-Poż. Adrian Zapała z Miedzianej Góry.

„Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Jastrzębskiej, Patriotów, Orzepowickiej i Węglowej w Rybniku” w podziale na dwa zadania (dotyczy budynków przy ul. Orzepowickiej 18 i Węglowej 1)


Spółdzielnia Mieszkaniowa „Południe”,

Tel. 728 359 450-454

44-253 Rybnik, Os. Południe 37,

ogłasza

przetarg nieograniczony na:

„Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Jastrzębskiej, Patriotów, Orzepowickiej i Węglowej w Rybniku” w podziale na dwa zadania (dotyczy budynków przy ul. Orzepowickiej 18 i Węglowej 1)

Termin realizacji zamówienia: Zamawiający wymaga, aby przedmiot umowy został ukończony do dnia 31 lipca 2023r.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia jest do pobrania w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” lub ze strony internetowej Spółdzielni www.smp.rybnik.pl

Wadium należy wpłacić przed upływem terminu składania ofert w wysokości określonej w SIWZ.

Termin składania ofert upływa dnia 05.08.2022r. do godziny 8:00.

Miejsce składania ofert: wg zapisów Specyfikacji.

Otwarcie ofert dnia 05.08.2022r. o godz.9:00 w siedzibie Zamawiającego, w salce konferencyjnej.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.


SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA


Przetarg na: „Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Jastrzębskiej, Patriotów, Orzepowickiej i Węglowej w Rybniku w podziale na dwa zadania” (dotyczy budynków przy ul. Orzepowickiej 18 i Węglowej1) zadanie 1 zadanie unieważniono; zadanie 2 wygrał Zakład Remontowo-Budowlany Zdzisław Olczyk z Zabrza.

„Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Jastrzębskiej, Patriotów, Orzepowickiej i Węglowej w Rybniku” w podziale na dwa zadania (dotyczy budynków przy ul. Orzepowickiej 18 i Węglowej 1)


Spółdzielnia Mieszkaniowa „Południe”

Tel. 728 359 450-454

44-253 Rybnik, Os. Południe 37

ogłasza

przetarg nieograniczony na:

„Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy

ul. Jastrzębskiej, Patriotów, Orzepowickiej i Węglowej w Rybniku”

w podziale na dwa zadania

(dotyczy budynków przy ul. Orzepowickiej 18 i Węglowej 1)

Termin realizacji zamówienia: Zamawiający wymaga, aby przedmiot umowy został ukończony do dnia 31 lipca 2023r.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia jest do pobrania w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” lub ze strony internetowej Spółdzielni www.smp.rybnik.pl

Wadium należy wpłacić przed upływem terminu składania ofert w wysokości określonej w SIWZ.

Termin składania ofert upływa dnia 20.07.2022r. do godziny 8:00.

Miejsce składania ofert: wg zapisów Specyfikacji.

Otwarcie ofert dnia 20.07.2022r. o godz.9:00 w siedzibie Zamawiającego, w salce konferencyjnej.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.


SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA


SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „POŁUDNIE” INFORMUJE, ŻE PRZETARG NA: „Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Jastrzębskiej, Patriotów, Orzepowickiej i Węglowej w Rybniku” w podziale na dwa zadania (dotyczy budynków przy ul. Orzepowickiej 18 i Węglowej 1) ZOSTAŁ ODWOŁANY!

18.07.2022r.

Wykonanie okresowej rocznej kontroli przeglądu instalacji gazowej

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Południe”

44-253 Rybnik, Os.Południe 37 

tel. 728 359 450-454 

zaprasza do złożenia ofert na:


Wykonanie okresowej rocznej kontroli przeglądu instalacji gazowej zgodnie z Ustawą Prawo Budowlane w budynkach zlokalizowanych w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe”.


Przed wyceną wskazane oględziny budynków.

W ofercie należy podać cenę (brutto) kosztu kontroli za jeden lokal.

Oferty należy składać w terminie do dnia 30.06.2022r. w Punkcie Obsługi Mieszkańca Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” w Rybniku, pocztą tradycyjną (liczy się data wpływu) lub elektronicznie wysyłając na adres: kfros@smp.rybnik.plW wyniku zapytania o cenę na wykonanie okresowego rocznego przeglądu instalacji gazowej zgodnie z Ustawą Prawo Budowlane w budynkach zlokalizowanych w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” wygrała firma P.U.H.Inst.AL Andrzej Lukaszczyk z Chorzowa.