Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

„Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Jastrzębskiej 19 w Rybniku”

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Południe”,

Tel. 728 359 450-454

44-253 Rybnik, Os. Południe 37,

ogłasza

przetarg nieograniczony na:

„Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Jastrzębskiej 19 w Rybniku”

Termin realizacji zamówienia: Zamawiający wymaga, aby przedmiot umowy został ukończony do dnia 30 września 2024r.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia jest do pobrania w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” lub ze strony internetowej Spółdzielni www.smp.rybnik.pl

Wadium należy wpłacić przed upływem terminu składania ofert w wysokości określonej w SIWZ.

Termin składania ofert upływa dnia 28.02.2024r. do godziny 8:00.

Miejsce składania ofert: wg zapisów Specyfikacji.

Otwarcie ofert dnia 28.02.2024r.  o godz.10:00 w siedzibie Zamawiającego.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.


Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – ul. Jastrzębska 19


SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „POŁUDNIE” INFORMUJE, ŻE PRZETARG NA: „Termomodernizację budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Jastrzębskiej 19 w Rybniku” ZOSTAŁ ODWOŁANY!

Przetarg nieograniczony ustny – lokale mieszkalne – 08.02.2024r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Południe” z siedzibą w Rybniku, Os. Południe 37

ogłasza przetarg nieograniczony ustny na:  

  1. ustanowienie i przeniesienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego typu M2 – Rybnik Os. Południe 37b/23a, pow. użytk. 30 m2  (IV piętro),  cena wywoławcza – 111.000,00 zł, wadium – 11.000,00 zł 
  2. ustalenie pierwszeństwa zawarcia umowy przedwstępnej na adaptację pomieszczenia położonego w Rybniku Os. Południe 54 (parter), na dwa mieszkania o powierzchni 55,56 m2 i 51,28 m2 na podstawie pozwolenia na budowę, którym dysponuje Spółdzielnia, cena wywoławcza – 159.000,00 zł, wadium – 16.000,00 zł. Po dokonaniu adaptacji zostanie zawarta umowa o ustanowienie i przeniesienie odrębnej własności nowopowstałych lokali.

 

Koszt zawarcia umowy notarialnej, opłat sądowych, opłaty za sporządzenie operatu szacunkowego w wysokości 738,00 zł za każde mieszkanie ponoszą wygrywający przetarg. 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium do 07.02.2024r. na rachunek bankowy Spółdzielni nr 93 8470 0001 2001 0039 7054 0001.

Wadium uznaje się za wpłacone z chwilą uznania środków na rachunku bankowym Spółdzielni. Postąpienie w trakcie licytacji będzie następowało o 500 zł.

Przetarg odbędzie się 08.02.2024r. w siedzibie Spółdzielni o godz. 11. 

Wymagany dowód tożsamości, potwierdzenie wpłaty wadium. Dodatkowe informacje pod nr tel. 728 359 431-3. 

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Przetarg nieograniczony ustny – lokale mieszkalne – 28.12.2023r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Południe” z siedzibą w Rybniku, Os. Południe 37

ogłasza 


Przetarg nieograniczony ustny na ustanowienie i przeniesienie odrębnej własności lokalu    mieszkalnego typu M2 Rybnik Os. Południe 37b/23a, pow. użytk. 30 m2  (IV piętro),   cena wywoławcza – 111.000,00 zł, wadium – 11.000,00 zł Koszt zawarcia umowy notarialnej, opłat sądowych, opłaty za sporządzenie operatu szacunkowego w wysokości 738,00 zł   ponosi nabywca. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium do 27.12.2023r. na rachunek bankowy Spółdzielni nr 93 8470 0001 2001 0039 7054 0001. Wadium uznaje się za wpłacone z chwilą uznania środków na rachunku bankowym Spółdzielni. Postąpienie w trakcie licytacji będzie następowało o 500 zł.Przetarg odbędzie się 28.12.2023r. w siedzibie Spółdzielni o godz. 11:00


Wymagany dowód tożsamości, potwierdzenie wpłaty wadium. Dodatkowe informacje pod nr tel. 728 359 431-3. 
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.