Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Południe” 

z siedzibą w Rybniku, Os. Południe 37

ogłasza 

Przetarg nieograniczony ustny na  ustanowienie i przeniesienie 

odrębnej własności  lokalu  mieszkalnego typu M2 położonego w Rybniku, 

Os. Południe 37b/23a

o powierzchni użytkowej 30,00 m2 (IV piętro)

cena wywoławcza – 99.900,00 zł, wadium – 10.000,00 zł.


Koszt zawarcia umowy notarialnej, opłat sądowych, opłaty za sporządzenie operatu szacunkowego 

za lokal w wysokości 738,00 zł ponosi nabywca. 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium na rachunek bankowy 

Spółdzielni do 10.04.2024r.

nr 93 8470 0001 2001 0039 7054 0001. 

Wadium uznaje się za wpłacone z chwilą uznania środków na rachunku bankowym Spółdzielni. Postąpienie w trakcie licytacji będzie następowało o 500 zł.

Przetarg odbędzie się 11.04.2024r. w siedzibie Spółdzielni o godz. 11:00. 

Wymagany dowód tożsamości, potwierdzenie wpłaty wadium. 

Dodatkowe informacje pod nr tel. 728 359 431-3. 

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.