Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Południe” 

z siedzibą w Rybniku, Os. Południe 37

ogłasza 


Przetarg nieograniczony ustny na ustanowienie i przeniesienie odrębnej własności lokali  mieszkalnychLokal 1. M3 Rybnik ul. Patriotów 42b/9, pow. użytk. 48,22 m2  (IV piętro),   

cena wywoławcza – 149.000,00 zł, wadium – 15.000,00 zł


Lokal 2. pomieszczenia do adaptacji Rybnik Os. Południe 43, (parter), 

w wyniku której powstaną dwa mieszkania o powierzchni 32,41 m2 i 60,33 m2

na podstawie pozwolenia na budowę, którym dysponuje Spółdzielnia, 

cena wywoławcza – 140.000,00 zł, wadium – 14.000,00 zł.

 

Koszt zawarcia umowy notarialnej, opłat sądowych, opłaty za sporządzenie operatu szacunkowego za każdy lokal w wysokości 738,00 zł    ponosi nabywca. 


Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium na rachunek bankowy Spółdzielni nr 93 8470 0001 2001 0039 7054 0001.


Wadium uznaje się za wpłacone z chwilą uznania środków na rachunku bankowym Spółdzielni. Postąpienie w trakcie licytacji będzie następowało o 500 zł.


Przetarg odbędzie się 04.08.2023r. w siedzibie Spółdzielni o godz. 11:00. Wymagany dowód tożsamości, potwierdzenie wpłaty wadium. 

Dodatkowe informacje pod nr tel. 728 359 431-3. 

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.