Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Zapytanie o cenę na dostawę i montaż elektronicznych podzielników kosztów centralnego ogrzewania E-ITN 30 wraz z prowadzeniem indywidualnego rozliczania kosztów energii cieplnej w budynku handlowo-usługowym przy Os. Południe 37w Rybniku na podstawie przeprowadzonej inwentaryzacji grzejników.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Południe”

tel. 728 359 450-454

Os. Południe 37

 44-253 Rybnik

Zaprasza do złożenia ofert w ramach zapytania o cenę na dostawę i montaż elektronicznych podzielników kosztów centralnego ogrzewania E-ITN 30 wraz z prowadzeniem indywidualnego rozliczania kosztów energii cieplnej w budynku handlowo-usługowym przy Os. Południe 37 w Rybniku na podstawie przeprowadzonej inwentaryzacji grzejników.

Termin realizacji zadania: do 30.09.2024r.

Przed wyceną wskazana wizja budynku.

Oferty należy składać w terminie do dnia 24.06.2024r. w Punkcie Obsługi Mieszkańca Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” w Rybniku, pocztą tradycyjną (liczy się data wpływu) lub elektronicznie wysyłając na adres: kfros@smp.rybnik.pl

Przetarg nieograniczony ustny – lokal mieszkalny – 11.04.2024r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Południe” 

z siedzibą w Rybniku, Os. Południe 37

ogłasza 

Przetarg nieograniczony ustny na  ustanowienie i przeniesienie 

odrębnej własności  lokalu  mieszkalnego typu M2 położonego w Rybniku, 

Os. Południe 37b/23a

o powierzchni użytkowej 30,00 m2 (IV piętro)

cena wywoławcza – 99.900,00 zł, wadium – 10.000,00 zł.


Koszt zawarcia umowy notarialnej, opłat sądowych, opłaty za sporządzenie operatu szacunkowego 

za lokal w wysokości 738,00 zł ponosi nabywca. 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium na rachunek bankowy 

Spółdzielni do 10.04.2024r.

nr 93 8470 0001 2001 0039 7054 0001. 

Wadium uznaje się za wpłacone z chwilą uznania środków na rachunku bankowym Spółdzielni. Postąpienie w trakcie licytacji będzie następowało o 500 zł.

Przetarg odbędzie się 11.04.2024r. w siedzibie Spółdzielni o godz. 11:00. 

Wymagany dowód tożsamości, potwierdzenie wpłaty wadium. 

Dodatkowe informacje pod nr tel. 728 359 431-3. 

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.