Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Południe” z siedzibą w Rybniku, Os. Południe 37

ogłasza 


Przetarg nieograniczony ustny na ustanowienie i przeniesienie odrębnej własności lokalu    mieszkalnego typu M2 Rybnik Os. Południe 37b/23a, pow. użytk. 30 m2  (IV piętro),   cena wywoławcza – 111.000,00 zł, wadium – 11.000,00 zł Koszt zawarcia umowy notarialnej, opłat sądowych, opłaty za sporządzenie operatu szacunkowego w wysokości 738,00 zł   ponosi nabywca. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium do 27.12.2023r. na rachunek bankowy Spółdzielni nr 93 8470 0001 2001 0039 7054 0001. Wadium uznaje się za wpłacone z chwilą uznania środków na rachunku bankowym Spółdzielni. Postąpienie w trakcie licytacji będzie następowało o 500 zł.Przetarg odbędzie się 28.12.2023r. w siedzibie Spółdzielni o godz. 11:00


Wymagany dowód tożsamości, potwierdzenie wpłaty wadium. Dodatkowe informacje pod nr tel. 728 359 431-3. 
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.