Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Południe”, 

44-253 Rybnik, Os. Południe 37, 

tel. 728 359 450-454 

zaprasza do złożenia oferty na:


Zakup systemu rezerwacji usług dostępnego z poziomu strony www. Spółdzielni.

Podstawowe parametry funkcjonalne:

– definiowanie cen dla poszczególnych usług,

– uwzględnianie rabatu za stałe korzystanie z usług,

– definiowanie dodatkowych opcji usługi,

– przeprowadzenie pełnego procesu rezerwacji (wybór usługi, wybór czasu rezerwacji usługi, podsumowanie kosztu usługi, rejestracja nowego klienta lub logowanie, podsumowanie zamówienia, mechanizm płatności internetowych),

– zarządzanie dostępnością poszczególnych usług,

– eksport rezerwacji,

– generowanie wiadomości e-mail.


Termin realizacji: do 31.12.2021r.

Gwarancja: 60 miesięcy licząc od daty odbioru końcowego

Termin płatności: w ciągu 30 dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury

Termin składania ofert: do 23.06.2021r.W wyniku zapytania o cenę na zakup systemu rezerwacji usług dostępnego z poziomu strony www Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” w Rybniku wygrała firma: Paweł Kreihs z Katowic.