Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Południe”

Tel. 728 359 450-454

44-253 Rybnik, Os. Południe 37

ogłasza

przetarg nieograniczony na:

Wykonanie przyłącza do sieci ciepłowniczej dla budynków mieszkalnych przy Os. Południe 46-50 (jeden punkt), Os. Południe 40-45 (dwa punkty) oraz wykonanie przyłącza do sieci ciepłowniczej dla budynku handlowo-usługowego Os. Południe 39”

Termin realizacji zamówienia: Zamawiający wymaga, aby przedmiot umowy został ukończony do dnia 31 grudnia 2024r.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia jest do pobrania w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” lub ze strony internetowej Spółdzielni www.smp.rybnik.pl

Wadium należy wpłacić przed upływem terminu składania ofert w wysokości określonej w SIWZ.

Termin składania ofert upływa dnia 10.05.2024r. do godziny 8:00.

Miejsce składania ofert: wg zapisów Specyfikacji.

Otwarcie ofert dnia 10.05.2024r. o godz.9:00 w siedzibie Zamawiającego.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.


SIWZ – Wykonanie przyłącza do sieci ciepłowniczej


Składanie ofert na przetarg pn. „Wykonanie przyłącza do sieci ciepłowniczej dla budynków mieszkalnych przy Os.Południe 46-50 (jeden punkt), Os.Południe 40-45 (dwa punkty) oraz wykonanie przyłącza do sieci ciepłowniczej dla budynku handlowo-usługowego Os.Południe 39 w Rybniku”” ulega przedłużeniu do 15.05.2024r. do godz. 9:00

SIWZ – Wykonanie przyłącza do sieci ciepłowniczej – aktualizacja


Przetarg na: „Wykonanie przyłącza do sieci ciepłowniczej dla budynków mieszkalnych przy Os. Południe 46-50 (jeden punkt), Os. Południe 40-45 (dwa punkty) oraz wykonanie przyłącza do sieci ciepłowniczej  dla budynku handlowo-usługowego Osiedle Południe 39” wygrała firma NOVA Sp. z o.o.  z Rybnika.