Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Południe”, 

44-253 Rybnik, 

Os. Południe 37, 

tel. 728 359 450-454 

 

zaprasza do złożenia ofert na następujące zadania:

 

1. Wykonanie przeglądu technicznego i czynności konserwacyjnych instalacji hydrantowej (wydajność i ciśnienie) w budynku mieszkalnym przy ul. Orzepowickiej 18 – 48szt. w Rybniku oraz w budynkach usługowych przy Os. Południe 37 – 19szt. i Os. Południe 39 – 13szt. w Rybniku (wraz z 5-letnim badaniem węży hydrantowych w budynkach usługowych), zgodnie z zasadami i w sposób określony w Polskich Normach.

 

2. Wykonanie legalizacji gaśnic w  budynkach usługowych przy Os. Południe 37 – 21szt. i Os. Południe 39 – 13szt. w Rybniku.

 

Przed wyceną wskazana wizja.

 

Oferty należy składać w terminie do dnia 30.09.2022r. w Punkcie Obsługi Mieszkańca Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” w Rybniku, pocztą tradycyjną (liczy się data wpływu) lub elektronicznie wysyłając na adres: kfros@smp.rybnik.pl


W wyniku zapytania o cenę na: wykonanie przeglądu technicznego wraz z próbą ciśnieniową węży i czynności konserwacyjnych instalacji hydrantowej (wydajność i ciśnienie) w budynku mieszkalnym przy ul. Orzepowickiej 18 oraz w budynkach usługowych przy Os. Południe 37 i Os. Południe 39 w Rybniku oraz na wykonanie legalizacji gaśnic w budynkach usługowych przy Os. Południe 37 i Os. Południe 39 w Rybniku wygrała firma Adek-Poż. Adrian Zapała z Miedzianej Góry.