Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Południe”

44-253 Rybnik, Os.Południe 37 

tel. 728 359 450-454 

zaprasza do złożenia ofert na:


Wykonanie okresowej rocznej kontroli przeglądu instalacji gazowej zgodnie z Ustawą Prawo Budowlane w budynkach zlokalizowanych w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe”.


Przed wyceną wskazane oględziny budynków.

W ofercie należy podać cenę (brutto) kosztu kontroli za jeden lokal.

Oferty należy składać w terminie do dnia 30.06.2022r. w Punkcie Obsługi Mieszkańca Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” w Rybniku, pocztą tradycyjną (liczy się data wpływu) lub elektronicznie wysyłając na adres: kfros@smp.rybnik.plW wyniku zapytania o cenę na wykonanie okresowego rocznego przeglądu instalacji gazowej zgodnie z Ustawą Prawo Budowlane w budynkach zlokalizowanych w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” wygrała firma P.U.H.Inst.AL Andrzej Lukaszczyk z Chorzowa.