Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Południe”

44-253 Rybnik

Os. Południe 37

tel. 728 359 450-454

zaprasza do złożenia ofert na:

Wykonanie okresowej rocznej kontroli przeglądu instalacji gazowej zgodnie z Ustawą Prawo Budowlane w budynkach zlokalizowanych w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe”.

Przed wyceną wskazane oględziny budynków.

W ofercie należy podać cenę (brutto) kosztu kontroli za jeden lokal.

Oferty należy składać w terminie do dnia 05.06.2023r. w Punkcie Obsługi Mieszkańca Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” w Rybniku, pocztą tradycyjną (liczy się data wpływu) lub elektronicznie wysyłając na adres: kfros@smp.rybnik.pl


WYKAZ BUDYNKÓW I MIESZKAŃ


W wyniku zapytania o cenę na wykonanie okresowego rocznego przeglądu instalacji gazowej zgodnie z Ustawą Prawo Budowlane w budynkach zlokalizowanych w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” wygrała firma Gaz Instal Tomasz Szklarz ze Strzelec Opolskich.