Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Południe”,

Tel. 728 359 450-454

44-253 Rybnik, Os. Południe 37,

ogłasza

przetarg nieograniczony na:

„Termomodernizacja budynku usługowo-handlowego na Os. Południe 48C w Rybniku”

Termin realizacji zamówienia: Zamawiający wymaga, aby przedmiot umowy został ukończony do dnia 30 września 2024r.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia jest do pobrania w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” lub ze strony internetowej Spółdzielni www.smp.rybnik.pl

Wadium należy wpłacić przed upływem terminu składania ofert w wysokości określonej w SIWZ.

Termin składania ofert upływa dnia 08.11.2023r. do godziny 8:00.

Miejsce składania ofert: wg zapisów Specyfikacji.

Otwarcie ofert dnia 08.11.2023r.  o godz.9:30 w siedzibie Zamawiającego.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.


Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – Os. Południe 48C


Pytania – odpowiedzi


Przetarg na: „Termomodernizacja budynku usługowo-handlowego na Osiedle Południe 48c w Rybniku” wygrała firma IZODOM Sp. z o.o. Sp.k. z Nawojowa.