Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Południe”,

Tel. 728 359 450-454

44-253 Rybnik, Os. Południe 37,

ogłasza

przetarg nieograniczony na:

„Termomodernizacja budynków wielorodzinnych położonych w Rybniku przy Os.Południe 37abc i Jastrzębskiej 3 będących w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „POŁUDNIE” w Rybniku w podziale na dwa zadania”

Termin realizacji zamówienia: Zamawiający wymaga, aby przedmiot umowy został ukończony do dnia 31 października 2022r.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia jest do pobrania w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” lub ze strony internetowej Spółdzielni www.smp.rybnik.pl

Wadium należy wpłacić przed upływem terminu składania ofert w wysokości określonej w SIWZ.

Termin składania ofert upływa dnia 21.12.2020r. do godziny 8:00.

Miejsce składania ofert: wg zapisów Specyfikacji.

Otwarcie ofert dnia 21.12.2020r.  o godz.9:00 w siedzibie Zamawiającego, w salce konferencyjnej.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.


Ze względu na wpływające pytania – składanie ofert na przetarg pn. „Termomodernizacja budynków wielorodzinnych położonych w Rybniku przy Os. Południe 37 abc i Jastrzębskiej 3 będących w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „POŁUDNIE” w Rybniku w podziale na dwa zadania” ulega przedłużeniu do 13.01.2021r. do godz. 8:00

Otwarcie ofert odbędzie się 13.01.2021r. o godz. 9:00 w siedzibie Zamawiającego, w salce konferencyjnej.


Ze względu na brak wytycznych ze strony Policji dotyczących stolarki okiennej, drzwiowej i krat, które prawdopodobnie zostaną przekazane Zamawiającemu do dnia 18.01.2021r., termin składania ofert ulega przedłużeniu do 27.01.2021r. do godz.8:00.

Otwarcie ofert odbędzie się 27.01.2021r. o godz. 9:00 w siedzibie Zamawiającego, w salce konferencyjnej.

Informujemy, że Policja przekazała wytyczne dotyczące stolarki okiennej i drzwiowej, które zostały zawarte w obowiązującej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, dokumentacji projektowej i przedmiarach.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA – uaktualniona (11.01.2021)


Ze względu na wpływające pytania – składanie ofert na przetarg pn. „Termomodernizacja budynków wielorodzinnych położonych w Rybniku przy Os. Południe 37 abc i Jastrzębskiej 3 będących w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „POŁUDNIE” w Rybniku w  podziale na dwa zadania” ulega przedłużeniu do 10.02.2021r. do godz. 8:00

   

Otwarcie ofert odbędzie się 10.02.2021r. o godz. 9:00 w siedzibie Zamawiającego, w salce konferencyjnej.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA – uaktualniona (26.01.2021)

PYTANIA I ODPOWIEDZI (26.01.2021)

PYTANIA I ODPOWIEDZI (04.02.2021)


SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA – uaktualniona (16.12.2020)

PYTANIA I ODPOWIEDZI (16.12.2020)


Przetarg na: "Termomodernizacja budynków wielorodzinnych położonych w Rybniku przy Os. Południe 37abc i Jastrzębskiej 3 będących w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” w Rybniku w podziale na dwa zadania" – zadanie 1 wygrała firma Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „IZODOM” z Nawojowa; zadanie 2 wygrał Zakład Remontowo-Budowlany Zdzisław Olczyk z Zabrza.