Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Południe” z siedzibą w Rybniku, Os. Południe 37

ogłasza 

 

Przetarg nieograniczony ustny na ustanowienie i przeniesienie odrębnej własności 

lokali  mieszkalnych

 

 

Lokal 1. M2 Rybnik Os. Południe 37c/4a, pow. użytk. 30,00 m2 (I piętro),   

cena wywoławcza – 102.500,00 zł, wadium – 10.000,00 zł

 

Lokal 2. pomieszczenia do adaptacji Rybnik Os. Południe 43, (parter), 

w wyniku której powstaną dwa mieszkania o powierzchni 32,41 m2 i 60,33 m2

na podstawie pozwolenia na budowę, którym dysponuje Spółdzielnia, 

cena wywoławcza – 219.000,00 zł, wadium – 22.000,00 zł.

 

Koszt zawarcia umowy notarialnej, opłat sądowych, opłaty za sporządzenie operatu szacunkowego za każdy lokal w wysokości 615,00 zł   ponosi nabywca. 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium na rachunek bankowy Spółdzielni nr 93 8470 0001 2001 0039 7054 0001. 

Wadium uznaje się za wpłacone z chwilą uznania środków na rachunku bankowym Spółdzielni. Postąpienie w trakcie licytacji będzie następowało o 500 zł.

Przetarg odbędzie się 17.11.2022r. w siedzibie Spółdzielni o godz. 11:00. 

Wymagany dowód tożsamości, potwierdzenie wpłaty wadium. 

Dodatkowe informacje pod nr tel. 728 359 431-3. 

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.