Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Południe” z siedzibą w Rybniku, Os. Południe 37

ogłasza przetarg nieograniczony ustny na:  

  1. ustanowienie i przeniesienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego typu M2 – Rybnik Os. Południe 37b/23a, pow. użytk. 30 m2  (IV piętro),  cena wywoławcza – 111.000,00 zł, wadium – 11.000,00 zł 
  2. ustalenie pierwszeństwa zawarcia umowy przedwstępnej na adaptację pomieszczenia położonego w Rybniku Os. Południe 54 (parter), na dwa mieszkania o powierzchni 55,56 m2 i 51,28 m2 na podstawie pozwolenia na budowę, którym dysponuje Spółdzielnia, cena wywoławcza – 159.000,00 zł, wadium – 16.000,00 zł. Po dokonaniu adaptacji zostanie zawarta umowa o ustanowienie i przeniesienie odrębnej własności nowopowstałych lokali.

 

Koszt zawarcia umowy notarialnej, opłat sądowych, opłaty za sporządzenie operatu szacunkowego w wysokości 738,00 zł za każde mieszkanie ponoszą wygrywający przetarg. 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium do 07.02.2024r. na rachunek bankowy Spółdzielni nr 93 8470 0001 2001 0039 7054 0001.

Wadium uznaje się za wpłacone z chwilą uznania środków na rachunku bankowym Spółdzielni. Postąpienie w trakcie licytacji będzie następowało o 500 zł.

Przetarg odbędzie się 08.02.2024r. w siedzibie Spółdzielni o godz. 11. 

Wymagany dowód tożsamości, potwierdzenie wpłaty wadium. Dodatkowe informacje pod nr tel. 728 359 431-3. 

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.