Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer


Spółdzielnia Mieszkaniowa „Południe”

Tel. 728 359 450-454

44-253 Rybnik, Os. Południe 37

ogłasza

przetarg nieograniczony na:

„Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń w budynku handlowo-usługowym na biura z własnymi węzłami sanitarnymi dla zadania pn. Adaptacja istniejących pomieszczeń obecnie jako hotel (miejsca noclegowe) na biura z własnymi węzłami sanitarnymi oraz na mieszkania chronione treningowe” w Rybniku przy  ul. Osiedle Południe 37.

Termin realizacji zamówienia: wg zapisów Specyfikacji.

Specyfikacja Warunków Zamówienia jest do pobrania w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” lub ze strony internetowej Spółdzielni www.smp.rybnik.pl

Wadium należy wpłacić przed upływem terminu składania ofert w wysokości określonej w SWZ.

Termin składania ofert upływa dnia 19.04.2023 r. do godziny 8:00.

Miejsce składania ofert: wg zapisów Specyfikacji.

Otwarcie ofert dnia 19.04.2023 r. o godz.9:00 w siedzibie Zamawiającego, w salce konferencyjnej.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.


SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA


Informujemy, że zgodnie z §27 ust. 2 Regulaminu udzielania zamówień na roboty, dostawy i usługi w Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” w Rybniku  unieważniony został przetarg w trybie nieograniczonym na zadanie pn.: „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń w budynku handlowo-usługowym na biura z własnymi węzłami sanitarnymi dla zadania pn. Adaptacja istniejących pomieszczeń obecnie jako hotel (miejsca noclegowe) na biura z własnymi węzłami sanitarnymi oraz na mieszkania chronione treningowe” w Rybniku przy ul. Osiedle Południe 37.