Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Południe”,

Tel. 728 359 450-454

44-253 Rybnik, Os. Południe 37,


zaprasza do złożenia ofert na:


1. Wykonanie niżej wymienionych okresowych 5-letnich przeglądów zgodnie z Ustawą Prawo Budowlane w budynkach zlokalizowanych w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe”:

  • kontrola okresowa instalacji elektrycznej i odgromowej w budynkach wraz z częściami wspólnymi,
  • kontrola okresowa instalacji gazowej,
  • kontrola okresowa instalacji wod.-kan.,
  • kontrola okresowa instalacji c.o.,
  • kontrola okresowa studzienek kanalizacji deszczowej wraz z opisem ich stanu technicznego.

2. Usunięcie nieszczelności na instalacji gazowej w zasobach SM „Południe”.

W ofercie należy wyszczególnić następujące składniki:

– stawka r-g netto,

– stawka r-g brutto,

– koszty pośrednie,

– zysk.


W podanych wartościach cenowych uwzględnić koszty dojazdu oraz koszty transportu materiałów w miejsce przeznaczenia.

Materiał będzie rozliczany na podstawie średnich cen sprzętu wydawnictwa Sekocenbud z poprzedniego kwartału rozliczeniowego.

Przed wyceną wskazane oględziny budynków.

W ofercie należy wskazać, której kontroli wycena dotyczy, oraz w zależności od kontroli wyszczególnić cenę kosztu kontroli za jedno mieszkanie, za lokal użytkowy, za budynek oraz za części wspólne budynku.

Termin składania ofert: do 16.04.2021r.

 W wyniku zapytania o cenę na wykonanie okresowych 5-cio letnich przeglądów zgodnie z Ustawą Prawo Budowlane w budynkach zlokalizowanych w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” dotyczących: kontroli okresowej instalacji elektrycznej i odgromowej w budynkach wraz z częściami wspólnymi, wygrała firma Ramo Polska Sp. z o.o. z Warszawy; natomiast  na wykonanie okresowych 5-cio letnich przeglądów dotyczących: kontroli okresowej instalacji gazowej, kontroli okresowej instalacji wod.-kan., kontroli okresowej instalacji c.o., kontroli okresowej studzienek kanalizacji deszczowej wraz z opisem ich stanu technicznego wygrała firma DREWHURT Sp. z o.o. z Iławy.