Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Informujemy, iż w 2022r. upływa trzyletnia kadencja Rady Nadzorczej

Przypominamy, że zgodnie z § 79 ust. 6 statutu spółdzielni do Rady Nadzorczej nie mogą kandydować członkowie, którzy zalegają lub zalegali wobec spółdzielni z zapłatą opłat z tytułu użytkowania lokalu mieszkalnego w ciągu 12 miesięcy przed dniem upływu terminu zgłaszania kandydatów