Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Południe”,

Tel. 728 359 450-454

44-253 Rybnik, Os. Południe 37

 

 

ogłasza

przetarg nieograniczony na:

 

 

Dostawa oraz montaż dwóch dźwigów osobowych przy ul. Orzepowickiej 18 w Rybniku 
wraz z zaprojektowaniem oraz wykonaniem robót towarzyszących.

 

 

Termin realizacji zamówienia: odpowiednio dla każdego przetargu wyszczególniony w SIWZ.

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia jest do pobrania w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” lub ze strony internetowej Spółdzielni www.smp.rybnik.pl

 

Wadium należy wpłacić przed upływem terminu składania ofert w wysokości określonej w SIWZ.

 

Termin składania ofert upływa dnia 21.12.2020r. do godziny 8:45.

 

Miejsce składania ofert: Spółdzielnia Mieszkaniowa „Południe” Punkt Obsługi Mieszkańca, Os.Południe 37, 44-253 Rybnik 

 

Otwarcie ofert dnia 21.12.2020r. o godz.9:15 w siedzibie Zamawiającego, w salce konferencyjnej.

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA – uaktualniona

PYTANIA I ODPOWIEDZI (15.12.2020)


Przetarg na: "Dostawę oraz montaż dwóch dźwigów osobowych przy ul. Orzepowickiej 18 w Rybniku wraz z zaprojektowaniem oraz wykonaniem robót towarzyszących” wygrał Zakład Dźwigowy S.C. z Pyskowic.