Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Południe”,

Tel. 728 359 450-454

44-253 Rybnik, Os. Południe 37,

 

ogłasza

przetarg nieograniczony na:

 

Bieżąca obsługa i usuwanie awarii w zasobach i obiektach zarządzanych przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Południe” w Rybniku w branżach:

a).instalacyjnej (elektrycznej),

b).budowlanej (brukarskiej, ślusarsko-spawalniczej).

 

Termin realizacji zamówienia: od dnia zawarcia Umowy do 31.12.2021r. z możliwością przedłużenia stosownym aneksem do umowy na kolejny rok.

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia jest do pobrania w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” lub ze strony internetowej Spółdzielni www.smp.rybnik.pl

 

Wadium należy wpłacić przed upływem terminu składania ofert w wysokości określonej w SIWZ.

 

Termin składania ofert upływa dnia 07.01.2021r. do godziny 8:45.

 

Miejsce składania ofert: Spółdzielnia Mieszkaniowa „Południe” Punkt Obsługi Mieszkańca, Os.Południe 37, 44-253 Rybnik 

 

Otwarcie ofert dnia 07.01.2021r. o godz.9:00 w siedzibie Zamawiającego, w salce konferencyjnej.

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

DOKUMENTY PRZETARGOWE


Przetarg na: „Bieżącą obsługę i usuwanie awarii w zasobach i obiektach zarządzanych przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Południe” w Rybniku w branżach:

a).instalacyjnej (elektrycznej),

b).budowlanej (brukarskiej, ślusarsko-spawalniczej)”

z powodu braku złożonych ofert nie odbył się.