Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Południe”,

Tel. 728 359 450-454

44-253 Rybnik, Os. Południe 37,

 

ogłasza

przetarg nieograniczony na:

 

Bieżąca obsługa i usuwanie awarii w zasobach i obiektach zarządzanych przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Południe” w Rybniku, w podziale na zadania – godz. 9:15

 

Termin realizacji zamówienia: wyszczególniony w SIWZ.

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia jest do pobrania w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” lub ze strony internetowej Spółdzielni www.smp.rybnik.pl

 

Wadium należy wpłacić przed upływem terminu składania ofert w wysokości określonej w SIWZ.

 

Termin składania ofert upływa dnia 13.10.2021r. do godziny 8:45.

 

Miejsce składania ofert: „Spółdzielnia Mieszkaniowa „Południe” Punkt Obsługi Mieszkańca,
 Os. Południe 37, 44-253 Rybnik 

 

Otwarcie ofert dnia 13.10.2021r. w siedzibie Zamawiającego, w salce konferencyjnej.

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

 Przetarg na: „Bieżącą obsługę i usuwanie awarii w zasobach i obiektach zarządzanych przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Południe” w Rybniku w podziale na zadania – w branży elektrycznej (w tym domofonowej i odgromowej) wygrała firma F.H.U. WASPOL z Rybnika; a w branży remontowo-budowlanej i wodno-kanalizacyjnej wygrała firma F.H.U. „KACZYŃSKI” Andrzej Kaczyński z Rybnika.