Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Południe”,

Tel. 728 359 450-454

44-253 Rybnik, Os. Południe 37,

ogłasza

przetarg nieograniczone na:

Bieżąca obsługa i usuwanie awarii w zasobach i obiektach zarządzanych przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Południe” w Rybniku, w podziale na zadania – godz. 9:00

Termin realizacji zamówienia: wyszczególniony w SIWZ.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia jest do pobrania w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” lub ze strony internetowej Spółdzielni www.smp.rybnik.pl

Wadium należy wpłacić przed upływem terminu składania ofert w wysokości określonej w SIWZ.

Termin składania ofert upływa dnia 02.11.2022r. do godziny 8:45.

Miejsce składania ofert: „Spółdzielnia Mieszkaniowa „Południe” Dział eksploatacyjno-techniczny, Os. Południe 37, 44-253 Rybnik

Otwarcie ofert dnia 02.11.2022r. w siedzibie Zamawiającego, w salce konferencyjnej.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.Przetarg na: „Bieżącą obsługę i usuwanie awarii w zasobach i obiektach zarządzanych przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Południe” w Rybniku, w podziale na zadania – w branży remontowo-budowlanej wygrała firma DOMEX-BUD Firma Budowlana Dominik Knapik z Rybnika oraz F.H.U. „KACZYŃSKI” Andrzej Kaczyński z Rybnika; w branży wodno-kanalizacyjnej wygrała firma F.H.U. „KACZYŃSKI” Andrzej Kaczyński z Rybnika; w branży centralnego ogrzewania wygrała firma KOMPLEX-REM Firma Produkcyjno-Handlowo-Usługowa Jerzy Pabich z Rybnika.