Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Południe”

Tel. 728 359 450-454

44-253 Rybnik, Os. Południe 37

ogłasza

przetarg nieograniczony na:

Bieżąca obsługa i usuwanie awarii w zasobach i obiektach zarządzanych przez

Spółdzielnię Mieszkaniową „Południe” w Rybniku w branżach:

a) instalacyjnej (elektrycznej),

b) budowlanej.

Termin realizacji zamówienia: od dnia zawarcia Umowy do 31.12.2021r. z możliwością przedłużenia stosownym aneksem do umowy na kolejny rok.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia jest do pobrania w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” lub ze strony internetowej Spółdzielni www.smp.rybnik.pl

Wadium należy wpłacić przed upływem terminu składania ofert w wysokości określonej w SIWZ.

Termin składania ofert upływa dnia 27.11.2020r. do godziny 8:45.

Miejsce składania ofert: Spółdzielnia Mieszkaniowa „Południe” Dział eksploatacyjno-techniczny, Os. Południe 37, 44-253 Rybnik

Otwarcie ofert dnia 27.11.2020r. o godz. 9:30 w siedzibie Zamawiającego, w salce konferencyjnej.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

SIWZ i DOKUMENTY PRZETARGOWE


Przetarg na: „Bieżącą obsługę i usuwanie awarii w zasobach i obiektach zarządzanych przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Południe” w Rybniku w branżach:

a).instalacyjnej (elektrycznej),

b).budowlanej”

z powodu braku złożonych ofert nie odbył się.