Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Południe”,

Tel. 728 359 450-454

44-253 Rybnik, Os. Południe 37,

ogłasza

przetarg nieograniczony na:

„Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Jastrzębskiej 19 w Rybniku”

Termin realizacji zamówienia: Zamawiający wymaga, aby przedmiot umowy został ukończony do dnia 30 września 2024r.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia jest do pobrania w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” lub ze strony internetowej Spółdzielni www.smp.rybnik.pl

Wadium należy wpłacić przed upływem terminu składania ofert w wysokości określonej w SIWZ.

Termin składania ofert upływa dnia 28.02.2024r. do godziny 8:00.

Miejsce składania ofert: wg zapisów Specyfikacji.

Otwarcie ofert dnia 28.02.2024r.  o godz.10:00 w siedzibie Zamawiającego.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.


Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – ul. Jastrzębska 19


SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „POŁUDNIE” INFORMUJE, ŻE PRZETARG NA: „Termomodernizację budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Jastrzębskiej 19 w Rybniku” ZOSTAŁ ODWOŁANY!