Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” 

z siedzibą w Rybniku, Os. Południe 37


ogłasza 


PRZETARG OFERTOWY 

NA BADANIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2021r.1. Oferta powinna zawierać w szczególności:

-informacje o firmie oraz opis dotychczasowej działalności,

-cenę netto za badanie sprawozdania finansowego,

-listę badanych podmiotów ze szczególnym uwzględnieniem spółdzielni mieszkaniowych.

2. Termin zakończenia badania wraz z przedłożeniem sprawozdania z badania do dnia 29.04.2022r.

3. Oferty w formie pisemnej prosimy składać do dnia 19.11.2021r. na adres: Spółdzielnia Mieszkaniowa „Południe”, 44-253 Rybnik, Os. Południe 37. 

Bliższe informacje pod nr tel. 728 359 435.