Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

FESTYN RODZINNY – 30.07.2022r. ZOSTAŁ ODWOŁANY!

FESTYN ZOSTAŁ ODWOŁANY! O NOWYM TERMINIE POINFORMUJEMY WKRÓTCE!

Zapraszamy w sobotę (30 lipca) do Parku Osiedlowego przy ulicy Bogusławskiego! Świetna okazja na miłe i rodzinne spędzenie czasu i odpoczynek. Nie zabraknie strefy gastro i wielu ciekawych atrakcji dla dzieci!

„Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Jastrzębskiej, Patriotów, Orzepowickiej i Węglowej w Rybniku” w podziale na dwa zadania (dotyczy budynków przy ul. Orzepowickiej 18 i Węglowej 1)


Spółdzielnia Mieszkaniowa „Południe”,

Tel. 728 359 450-454

44-253 Rybnik, Os. Południe 37,

ogłasza

przetarg nieograniczony na:

„Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Jastrzębskiej, Patriotów, Orzepowickiej i Węglowej w Rybniku” w podziale na dwa zadania (dotyczy budynków przy ul. Orzepowickiej 18 i Węglowej 1)

Termin realizacji zamówienia: Zamawiający wymaga, aby przedmiot umowy został ukończony do dnia 31 lipca 2023r.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia jest do pobrania w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” lub ze strony internetowej Spółdzielni www.smp.rybnik.pl

Wadium należy wpłacić przed upływem terminu składania ofert w wysokości określonej w SIWZ.

Termin składania ofert upływa dnia 05.08.2022r. do godziny 8:00.

Miejsce składania ofert: wg zapisów Specyfikacji.

Otwarcie ofert dnia 05.08.2022r. o godz.9:00 w siedzibie Zamawiającego, w salce konferencyjnej.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.


SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

„Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Jastrzębskiej, Patriotów, Orzepowickiej i Węglowej w Rybniku” w podziale na dwa zadania (dotyczy budynków przy ul. Orzepowickiej 18 i Węglowej 1)


Spółdzielnia Mieszkaniowa „Południe”

Tel. 728 359 450-454

44-253 Rybnik, Os. Południe 37

ogłasza

przetarg nieograniczony na:

„Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy

ul. Jastrzębskiej, Patriotów, Orzepowickiej i Węglowej w Rybniku”

w podziale na dwa zadania

(dotyczy budynków przy ul. Orzepowickiej 18 i Węglowej 1)

Termin realizacji zamówienia: Zamawiający wymaga, aby przedmiot umowy został ukończony do dnia 31 lipca 2023r.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia jest do pobrania w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” lub ze strony internetowej Spółdzielni www.smp.rybnik.pl

Wadium należy wpłacić przed upływem terminu składania ofert w wysokości określonej w SIWZ.

Termin składania ofert upływa dnia 20.07.2022r. do godziny 8:00.

Miejsce składania ofert: wg zapisów Specyfikacji.

Otwarcie ofert dnia 20.07.2022r. o godz.9:00 w siedzibie Zamawiającego, w salce konferencyjnej.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.


SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA


SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „POŁUDNIE” INFORMUJE, ŻE PRZETARG NA: „Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Jastrzębskiej, Patriotów, Orzepowickiej i Węglowej w Rybniku” w podziale na dwa zadania (dotyczy budynków przy ul. Orzepowickiej 18 i Węglowej 1) ZOSTAŁ ODWOŁANY!

18.07.2022r.

Konkurs na najładniejszy balkon, ogródek przydomowy i ogródek działkowy

Szanowni Mieszkańcy!

Informujemy, że w dniach 

29-30 czerwca 2022 odbędzie się 

przegląd balkonów, ogródków przydomowych 

i ogródków działkowych (od strony zewnętrznej)


Zgodnie z regulaminem Konkursu na najładniejszy balkon, ogródek przydomowy i ogródek działkowy w konkursie biorą udział WSZYSCY mieszkańcy posiadający balkon, ogródek przydomowy lub ogródek działkowy w zasobach SM „Południe”, chyba, że złożą oświadczenie o braku zgody na udział w konkursie.

Balkony i ogródki będą oceniane przez Komisję, która dokona przeglądu obiektów i wykona zdjęcia, oczywiście zgodnie z przepisami RODO.

Dla zwycięzców przewidziane są nagrody pieniężne. Więcej szczegółów w Regulaminie lub pod numerem telefonu: 728 359 431-3.


REGULAMIN KONKURSU