Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Walne Zgromadzenie 2022

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” zawiadamia, że Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni, odbędzie się w dniu 28 września 2022r. (środa) o godz. 16:00 w Domu Kultury (Kino Zefir), Rybnik Plac Pokoju 1. 


Porządek obrad:

 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
 2. Odczytanie listy pełnomocnictw.
 3. Wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia.
 4. Odczytanie porządku obrad.
 5. Wybory Komisji: Mandatowo-Skrutacyjnej, Wnioskowej i Wyborczej.
 6. Sprawozdania finansowe Spółdzielni za lata obrachunkowe 2019, 2020 i 2021 oraz Sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni w 2019r., 2020r. i 2021r., informacja o realizacji wniosku przyjętego przez poprzednie Walne Zgromadzenie.
 7. Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 2019r., 2020r. i 2021r., informacje o pracach Rad Osiedli.
 8. Przedstawienie informacji nt. badania lustracyjnego Spółdzielni, informacja o realizacji wniosków polustracyjnych.
 9. Dyskusja nad złożonymi sprawozdaniami i informacjami.
 10. Podjęcie uchwał i głosowanie w sprawach:

– zatwierdzenia sprawozdań finansowych za 2019, 2020, 2021 rok,

– rozliczenia wyniku finansowego za 2019, 2020, 2021 rok,

– zatwierdzenia sprawozdań Zarządu z działalności Spółdzielni za 2019, 2020, 2021 rok,

– zobowiązania Zarządu do realizacji wniosków polustracyjnych,

– przyjęcia sprawozdań Rady Nadzorczej za 2019, 2020, 2021 rok,

– udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania obowiązków w latach 2019-2021r.,

– przeznaczenia zysku z działalności gospodarczej za 2022 rok na dofinansowanie eksploatacji i utrzymania zasobów mieszkaniowych,

– oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań, jaką Spółdzielnia może zaciągnąć.

 1. Zmiana Statutu Spółdzielni.
 2. Przeprowadzenie wyborów do Rady Nadzorczej, w tym określenie liczby członków Rady Nadzorczej.
 3. Przeprowadzenie wyborów do Rad Osiedli.
 4. Wybory Delegata Spółdzielni na Zjazd Regionalnego Związku Rewizyjnego Spółdzielczości Mieszkaniowej w Katowicach.
 5. Zmiana Statutu Fundacji przy Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe”.
 6. Wystąpienia zaproszonych gości.
 7. Wolne wnioski i pytania uczestników. 
 8. Sformułowanie wniosków i głosowanie nad nimi.
 9. Zamknięcie obrad.        

 

Informujemy, że wszystkie sprawozdania i projekty uchwał, które będą przedmiotem obrad, są wyłożone w siedzibie Spółdzielni (pokój nr 205). Sprawozdania i projekty uchwał są dostępne również na stronie internetowej spółdzielni (po zalogowaniu do E-BOKa).

Dodatek węglowy – informacja

Uprzejmie informujemy, że na podstawie aktualnie obowiązujących przepisów ustawy z dnia 11 sierpnia 2022 r. dodatku węglowym, dodatek węglowy przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane paliwami stałymi.

Nie dotyczy to mieszkań w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe”, które ogrzewane są ciepłem systemowym.

FESTYN RODZINNY – 30.07.2022r. ZOSTAŁ ODWOŁANY!

FESTYN ZOSTAŁ ODWOŁANY! O NOWYM TERMINIE POINFORMUJEMY WKRÓTCE!

Zapraszamy w sobotę (30 lipca) do Parku Osiedlowego przy ulicy Bogusławskiego! Świetna okazja na miłe i rodzinne spędzenie czasu i odpoczynek. Nie zabraknie strefy gastro i wielu ciekawych atrakcji dla dzieci!

Konkurs na najładniejszy balkon, ogródek przydomowy i ogródek działkowy

Szanowni Mieszkańcy!

Informujemy, że w dniach 

29-30 czerwca 2022 odbędzie się 

przegląd balkonów, ogródków przydomowych 

i ogródków działkowych (od strony zewnętrznej)


Zgodnie z regulaminem Konkursu na najładniejszy balkon, ogródek przydomowy i ogródek działkowy w konkursie biorą udział WSZYSCY mieszkańcy posiadający balkon, ogródek przydomowy lub ogródek działkowy w zasobach SM „Południe”, chyba, że złożą oświadczenie o braku zgody na udział w konkursie.

Balkony i ogródki będą oceniane przez Komisję, która dokona przeglądu obiektów i wykona zdjęcia, oczywiście zgodnie z przepisami RODO.

Dla zwycięzców przewidziane są nagrody pieniężne. Więcej szczegółów w Regulaminie lub pod numerem telefonu: 728 359 431-3.


REGULAMIN KONKURSU