Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Stanowisko recepcjonista – sprzątaczka

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Południe”  poszukuje kandydatów na stanowisko „RECEPCJONISTA – SPRZĄTACZKA”.

Oferujemy zawarcie umowy o pracę na czas określony od 01.08.2024r.

Zakres czynności:

  • obsługa „Punktu Obsługi Mieszkańca”
  • sprzątanie biur, pomieszczeń socjalnych i części wspólnych spółdzielni
  • praca od 7:00 do 19:00, 19:00 do 7:00

Wymagania: sprawność fizyczna, niekaralność, dyspozycyjność

Wynagrodzenie:  4 300,00 zł brutto/miesięcznie + premia

Oferty CV należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Oferta pracy – recepcjonista – sprzątaczka” w Punkcie Obsługi Mieszkańca w Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe”,
Os. Południe 37 44-253 Rybnik lub przesłać elektronicznie na adres: bkuczera@smp.rybnik.pl  do dnia 06.05.2024r.

Aplikacja powinna zawierać klauzulę następującej treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych
(Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)).

Zastrzegamy sobie prawo swobodnego wyboru oraz zawarcie umowy zlecenie z wybranym kandydatem.
CV i dane osobowe kandydatów otrzymane w ramach prowadzonej rekrutacji będą przechowywane przez okres niezbędny dla celów jej przeprowadzenia.

Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne dla realizacji wyżej wymienionych celów.
Po wskazanym okresie dane osobowe są usuwane i nie są przetwarzane w żadnym innym celu. Dane nie podlegają profilowaniu. Aplikacji nie odsyłamy. Kontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

Więcej informacji pod numerem  728 359 437

Przetarg nieograniczony ustny – lokal mieszkalny – 11.04.2024r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Południe” 

z siedzibą w Rybniku, Os. Południe 37

ogłasza 

Przetarg nieograniczony ustny na  ustanowienie i przeniesienie 

odrębnej własności  lokalu  mieszkalnego typu M2 położonego w Rybniku, 

Os. Południe 37b/23a

o powierzchni użytkowej 30,00 m2 (IV piętro)

cena wywoławcza – 99.900,00 zł, wadium – 10.000,00 zł.


Koszt zawarcia umowy notarialnej, opłat sądowych, opłaty za sporządzenie operatu szacunkowego 

za lokal w wysokości 738,00 zł ponosi nabywca. 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium na rachunek bankowy 

Spółdzielni do 10.04.2024r.

nr 93 8470 0001 2001 0039 7054 0001. 

Wadium uznaje się za wpłacone z chwilą uznania środków na rachunku bankowym Spółdzielni. Postąpienie w trakcie licytacji będzie następowało o 500 zł.

Przetarg odbędzie się 11.04.2024r. w siedzibie Spółdzielni o godz. 11:00. 

Wymagany dowód tożsamości, potwierdzenie wpłaty wadium. 

Dodatkowe informacje pod nr tel. 728 359 431-3. 

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Przetarg nieograniczony ustny – lokale mieszkalne – 08.02.2024r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Południe” z siedzibą w Rybniku, Os. Południe 37

ogłasza przetarg nieograniczony ustny na:  

  1. ustanowienie i przeniesienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego typu M2 – Rybnik Os. Południe 37b/23a, pow. użytk. 30 m2  (IV piętro),  cena wywoławcza – 111.000,00 zł, wadium – 11.000,00 zł 
  2. ustalenie pierwszeństwa zawarcia umowy przedwstępnej na adaptację pomieszczenia położonego w Rybniku Os. Południe 54 (parter), na dwa mieszkania o powierzchni 55,56 m2 i 51,28 m2 na podstawie pozwolenia na budowę, którym dysponuje Spółdzielnia, cena wywoławcza – 159.000,00 zł, wadium – 16.000,00 zł. Po dokonaniu adaptacji zostanie zawarta umowa o ustanowienie i przeniesienie odrębnej własności nowopowstałych lokali.

 

Koszt zawarcia umowy notarialnej, opłat sądowych, opłaty za sporządzenie operatu szacunkowego w wysokości 738,00 zł za każde mieszkanie ponoszą wygrywający przetarg. 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium do 07.02.2024r. na rachunek bankowy Spółdzielni nr 93 8470 0001 2001 0039 7054 0001.

Wadium uznaje się za wpłacone z chwilą uznania środków na rachunku bankowym Spółdzielni. Postąpienie w trakcie licytacji będzie następowało o 500 zł.

Przetarg odbędzie się 08.02.2024r. w siedzibie Spółdzielni o godz. 11. 

Wymagany dowód tożsamości, potwierdzenie wpłaty wadium. Dodatkowe informacje pod nr tel. 728 359 431-3. 

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.