Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Przetarg nieograniczony ustny – lokale mieszkalne – 17.11.2022r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Południe” z siedzibą w Rybniku, Os. Południe 37

ogłasza 

 

Przetarg nieograniczony ustny na ustanowienie i przeniesienie odrębnej własności 

lokali  mieszkalnych

 

 

Lokal 1. M2 Rybnik Os. Południe 37c/4a, pow. użytk. 30,00 m2 (I piętro),   

cena wywoławcza – 102.500,00 zł, wadium – 10.000,00 zł

 

Lokal 2. pomieszczenia do adaptacji Rybnik Os. Południe 43, (parter), 

w wyniku której powstaną dwa mieszkania o powierzchni 32,41 m2 i 60,33 m2

na podstawie pozwolenia na budowę, którym dysponuje Spółdzielnia, 

cena wywoławcza – 219.000,00 zł, wadium – 22.000,00 zł.

 

Koszt zawarcia umowy notarialnej, opłat sądowych, opłaty za sporządzenie operatu szacunkowego za każdy lokal w wysokości 615,00 zł   ponosi nabywca. 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium na rachunek bankowy Spółdzielni nr 93 8470 0001 2001 0039 7054 0001. 

Wadium uznaje się za wpłacone z chwilą uznania środków na rachunku bankowym Spółdzielni. Postąpienie w trakcie licytacji będzie następowało o 500 zł.

Przetarg odbędzie się 17.11.2022r. w siedzibie Spółdzielni o godz. 11:00. 

Wymagany dowód tożsamości, potwierdzenie wpłaty wadium. 

Dodatkowe informacje pod nr tel. 728 359 431-3. 

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

DZIEŃ SENIORA – 22.10.2022r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Południe” wraz z Radą Dzielnicy Boguszowice Osiedle, Fundacją przy Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” oraz Domem Kultury Boguszowice zapraszają na DZIEŃ SENIORA!

🎶 KONCERT OPERETKOWY w wykonaniu Orkiestry im. Telemanna i solistów, pod kierownictwem artystycznym Piotra Sadowskiego.

Soliści:

Agnieszka Zabrzeska-Weber – sopran,

Michał Borkowski – tenor.

W ten wyjątkowy wieczór na scenie Domu Kultury Boguszowice zabrzmią ponadczasowe klasyki muzyki operetkowej i musicalowej kompozytorów takich jak F. Lehar, I. Kálmán, J. Strauss, F. Loeve.

‼️ Darmowe wejściówki ‼️ do odbioru w Punkcie Obsługi Mieszkańca w godzinach pracy Spółdzielni:

Pon. Wt. Czw. 7:00 – 15:00

Śr. 7:00 – 17:00

Pt. 7:00 – 13:00

Odbiór osobisty.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

Zmiana stawek zaliczek

W związku z podwyżkami taryf ciepła, które od stycznia 2021r. do września 2022r. wzrosły w zależności od taryfy w budynkach przy Os. Południe, ul. Patriotów, Jastrzębskiej i Węglowej od 27,86% do  29,56 %, a przy ul. Orzepowickiej o 68,15%, zmuszeni jesteśmy podnieść od października 2022r. stawki zaliczek na centralne ogrzewanie, podgrzanie wody i podgrzanie wody opłatę stałą.

Poniżej prezentujemy na wykresie jak kształtowały się ceny GJ od stycznia 2021r. w poszczególnych grupach taryfowych.

Walne Zgromadzenie 2022

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” zawiadamia, że Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni, odbędzie się w dniu 28 września 2022r. (środa) o godz. 16:00 w Domu Kultury (Kino Zefir), Rybnik Plac Pokoju 1. 


Porządek obrad:

 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
 2. Odczytanie listy pełnomocnictw.
 3. Wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia.
 4. Odczytanie porządku obrad.
 5. Wybory Komisji: Mandatowo-Skrutacyjnej, Wnioskowej i Wyborczej.
 6. Sprawozdania finansowe Spółdzielni za lata obrachunkowe 2019, 2020 i 2021 oraz Sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni w 2019r., 2020r. i 2021r., informacja o realizacji wniosku przyjętego przez poprzednie Walne Zgromadzenie.
 7. Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 2019r., 2020r. i 2021r., informacje o pracach Rad Osiedli.
 8. Przedstawienie informacji nt. badania lustracyjnego Spółdzielni, informacja o realizacji wniosków polustracyjnych.
 9. Dyskusja nad złożonymi sprawozdaniami i informacjami.
 10. Podjęcie uchwał i głosowanie w sprawach:

– zatwierdzenia sprawozdań finansowych za 2019, 2020, 2021 rok,

– rozliczenia wyniku finansowego za 2019, 2020, 2021 rok,

– zatwierdzenia sprawozdań Zarządu z działalności Spółdzielni za 2019, 2020, 2021 rok,

– zobowiązania Zarządu do realizacji wniosków polustracyjnych,

– przyjęcia sprawozdań Rady Nadzorczej za 2019, 2020, 2021 rok,

– udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania obowiązków w latach 2019-2021r.,

– przeznaczenia zysku z działalności gospodarczej za 2022 rok na dofinansowanie eksploatacji i utrzymania zasobów mieszkaniowych,

– oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań, jaką Spółdzielnia może zaciągnąć.

 1. Zmiana Statutu Spółdzielni.
 2. Przeprowadzenie wyborów do Rady Nadzorczej, w tym określenie liczby członków Rady Nadzorczej.
 3. Przeprowadzenie wyborów do Rad Osiedli.
 4. Wybory Delegata Spółdzielni na Zjazd Regionalnego Związku Rewizyjnego Spółdzielczości Mieszkaniowej w Katowicach.
 5. Zmiana Statutu Fundacji przy Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe”.
 6. Wystąpienia zaproszonych gości.
 7. Wolne wnioski i pytania uczestników. 
 8. Sformułowanie wniosków i głosowanie nad nimi.
 9. Zamknięcie obrad.        

 

Informujemy, że wszystkie sprawozdania i projekty uchwał, które będą przedmiotem obrad, są wyłożone w siedzibie Spółdzielni (pokój nr 205). Sprawozdania i projekty uchwał są dostępne również na stronie internetowej spółdzielni (po zalogowaniu do E-BOKa).

Dodatek węglowy – informacja

Uprzejmie informujemy, że na podstawie aktualnie obowiązujących przepisów ustawy z dnia 11 sierpnia 2022 r. dodatku węglowym, dodatek węglowy przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane paliwami stałymi.

Nie dotyczy to mieszkań w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe”, które ogrzewane są ciepłem systemowym.