Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Południe”,

Tel. 728 359 450-454

44-253 Rybnik, Os. Południe 37,

ogłasza

przetargi nieograniczone na:

1.Bieżąca obsługa w zakresie utrzymania i konserwacji zieleni, dróg i chodników będących w zasobach zarządzanych przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Południe” w Rybniku – godz. 9:00

Składanie ofert na przetarg pn. „Bieżąca obsługa w zakresie utrzymania i konserwacji zieleni, dróg i chodników będących w zasobach zarządzanych przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Południe” w Rybniku” ulega przedłużeniu.

Otwarcie ofert odbędzie się 2 grudnia br. o godz. 9:00

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA – uaktualniona

DOKUMENTY PRZETARGOWE

PYTANIA I ODPOWIEDZI DO PRZETARGU (23.11.2020)

PYTANIA I ODPOWIEDZI DO PRZETARGU (25.11.2020)

Przetarg na: „Bieżącą obsługę w zakresie utrzymania i konserwacji zieleni, dróg i chodników będących w zasobach zarządzanych przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Południe” w Rybniku” wygrała Firma „ŁAD” Sp. z o.o. z Rybnika.

2.Dostawa oraz montaż dwóch dźwigów osobowych przy ul. Orzepowickiej 18 w Rybniku wraz z zaprojektowaniem oraz wykonaniem robót towarzyszących – godz. 9:15

Informujemy, że zgodnie z pkt. XIV ust. 4 SIWZ unieważniony został przetarg w trybie nieograniczonym na zadanie pn.: „Dostawa oraz montaż dwóch dźwigów osobowych przy ul. Orzepowickiej 18 wraz z zaprojektowaniem oraz wykonaniem robót towarzyszących”.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA – uaktualniona

Załącznik nr 4 do SIWZ

Załącznik nr 4 do SIWZ – uaktualniony

SPROSTOWANIE DO PRZETARGU

Termin realizacji zamówienia: odpowiednio dla każdego przetargu wyszczególniony w SIWZ.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia jest do pobrania w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” lub ze strony internetowej Spółdzielni www.smp.rybnik.pl

Wadium należy wpłacić przed upływem terminu składania ofert w wysokości określonej w SIWZ.

Termin składania ofert upływa dnia 27.11.2020r. do godziny 8:45.

Miejsce składania ofert: Spółdzielnia Mieszkaniowa „Południe” Punkt Obsługi Mieszkańca, Os.Południe 37, 44-253 Rybnik 

Otwarcie ofert dnia 27.11.2020r. w siedzibie Zamawiającego, w salce konferencyjnej.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.