Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Południe”
Tel. 728 359 450-454
44-253 Rybnik, Os. Południe 37

ogłasza
przetarg nieograniczony na:
Bieżąca obsługa i usuwanie awarii w zasobach i obiektach zarządzanych przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Południe” w Rybniku w branżach:
a).instalacyjnej, sanitarnej (wod.-kan.),
b).budowlanej.

Termin realizacji zamówienia: od dnia zawarcia Umowy do 31.12.2020r. z możliwością przedłużenia stosownym aneksem do umowy na kolejny rok.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia jest do pobrania w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” lub ze strony internetowej Spółdzielni www.smp.rybnik.pl

Wadium należy wpłacić przed upływem terminu składania ofert w wysokości określonej w SIWZ.

Termin składania ofert upływa dnia 05.02.2020r. do godziny 8:45.

Miejsce składania ofert: „Spółdzielnia Mieszkaniowa „Południe” Dział eksploatacyjno-techniczny, Os.Południe 37, 44-253 Rybnik

Otwarcie ofert dnia 05.02.2020r. o godz.9:00 w siedzibie Zamawiającego, w salce konferencyjnej.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Przetarg na: „Bieżącą obsługę i usuwanie awarii w zasobach i obiektach zarządzanych przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Południe” w Rybniku w podziale na zadania” (zadanie 1) wygrała Firma Handlowo-Usługowa „KACZYŃSKI” Andrzej Kaczyński z Rybnika.