Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer


Spółdzielnia Mieszkaniowa „Południe”

Tel. 728 359 450-454

44-253 Rybnik, Os. Południe 37

ogłasza

przetarg nieograniczony na:

„Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy

ul. Jastrzębskiej, Patriotów, Orzepowickiej i Węglowej w Rybniku”

w podziale na dwa zadania

(dotyczy budynków przy ul. Orzepowickiej 18 i Węglowej 1)

Termin realizacji zamówienia: Zamawiający wymaga, aby przedmiot umowy został ukończony do dnia 31 lipca 2023r.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia jest do pobrania w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” lub ze strony internetowej Spółdzielni www.smp.rybnik.pl

Wadium należy wpłacić przed upływem terminu składania ofert w wysokości określonej w SIWZ.

Termin składania ofert upływa dnia 20.07.2022r. do godziny 8:00.

Miejsce składania ofert: wg zapisów Specyfikacji.

Otwarcie ofert dnia 20.07.2022r. o godz.9:00 w siedzibie Zamawiającego, w salce konferencyjnej.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.


SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA


SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „POŁUDNIE” INFORMUJE, ŻE PRZETARG NA: „Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Jastrzębskiej, Patriotów, Orzepowickiej i Węglowej w Rybniku” w podziale na dwa zadania (dotyczy budynków przy ul. Orzepowickiej 18 i Węglowej 1) ZOSTAŁ ODWOŁANY!

18.07.2022r.