Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer


Spółdzielnia Mieszkaniowa „Południe”

Tel. 728 359 450-454

44-253 Rybnik, Os. Południe 37

ogłasza

przetarg nieograniczony na:

Kompleksowa dostawa i zainstalowanie urządzeń i sprzętu biurowego w Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” w Rybniku” – z podziałem na 11 części.

Termin realizacji zamówienia: wg zapisów Specyfikacji.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia jest do pobrania w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” lub ze strony internetowej Spółdzielni www.smp.rybnik.pl

Wadium należy wpłacić przed upływem terminu składania ofert w wysokości określonej w SIWZ.

Termin składania ofert upływa dnia 08.09.2023r. do godziny 8:00.

Miejsce składania ofert: wg zapisów Specyfikacji.

Otwarcie ofert dnia 08.09.2023r. o godz.9:00 w siedzibie Zamawiającego.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.


SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA


Spółdzielnia Mieszkaniowa „Południe” informuje, że składanie ofert na przetarg pn. „Kompleksowa dostawa i zainstalowanie urządzeń i sprzętu biurowego w Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” w Rybniku” – z podziałem na 11 części ulega przedłużeniu.

Składanie ofert do dnia 13.09.2023r. do godz. 8:00 

Otwarcie ofert odbędzie się 13 września 2023r. o godz.9:00

UAKTUALNIONA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 07.09.2023r.

PYTANIA I ODPOWIEDZI 07.09.2023r.


Przetarg na: „Kompleksowa dostawa i zainstalowanie sprzętu biurowego w Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” w Rybniku” – z podziałem na 11 części;  część : 1, 2 wygrała firma DKS Sp. z o.o. z miejscowości Kowale.