Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

SKŁAD RADY NADZORCZEJ 2022 – 2025

Przewodniczący Rady Nadzorczej:

Kamil Szumiak

Z-ca przewodniczącego:

Zbigniew Szkarłat

Z-ca przewodniczącego, Sekretarz:

Aleksandra Klaczak

Pozostały skład Rady Nadzorczej:

Henryk Trybuś

Grzegorz Głupczyk

Dominik Przeliorz

Karol Szulik


Informujemy, iż w 2022r. upływa trzyletnia kadencja Rady Nadzorczej

Przypominamy, że zgodnie z § 79 ust. 6 statutu spółdzielni do Rady Nadzorczej nie mogą kandydować członkowie, którzy zalegają lub zalegali wobec spółdzielni z zapłatą opłat z tytułu użytkowania lokalu mieszkalnego w ciągu 12 miesięcy przed dniem upływu terminu zgłaszania kandydatów

25.06.2021r.