Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Dla mieszkańców zasobów SMP: 500 zł / mieszkanie / lokal usługowy

Pozostali: wycena indywidualna w zależności od sumarycznej kubatury i lokalizacji pomieszczenia